Standard Svensk standard · SS-EN 1999-1-3:2023

Eurokod 9 - Dimensionering av aluminiumkonstruktioner - Del 1-3: Utmattning

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1999-1-3:2023

Eurokod 9 - Dimensionering av aluminiumkonstruktioner - Del 1-3: Utmattning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 759 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 759 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 814,40 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

SS-EN 1999-1-3:2023 Eurokod 9 - Dimensionering av aluminiumkonstruktioner – Del 1-3: Utmattning är en del av andra generationens Eurokoder som de kommande åren tas fram inom CEN/TC 250. Det är ett omfattande arbete med många standarder och när alla delar i serien finns på plats så kommer dessa andra generationens Eurokoder att ersätta första generationen.

SS-EN 1999-1-3:2007 och tillägg och korrigeringar till denna kommer därför ersättas senast 2028-03-30 med SS-EN 1999-1-3:2023, men för närvarande finns båda dessa standarder parallellt då svenskt regelverk hänvisar till första generationens Eurokoder.

Boverkets konstruktionsregler EKS samt Transportstyrelsens föreskrifter hänvisar till första generationens Eurokoder, och dessa utgåvor finns publicerad på svenska och engelska.  Det är den generationen som ska användas för att uppfylla samhällets krav i myndigheternas författningar, BFS 2011:10 (EKS) respektive TSFS 2018:57. Först när nationella val har gjorts till den andra generationens eurokoder och myndigheterna har tagit fram nya författningar som hänvisar till den andra generationens eurokoder kan dessa användas för att uppfylla samhällets krav på bärförmåga, stadga och beständighet.

SS-EN 1999-1-3:2007 ingår i SIS avtal med Boverket gällande förbetalda Eurokoder, följ länken nedan och se om du omfattas av avtalet.

Ta del av de svenska eurokoderna

I nuläget finns SS-EN 1999-1-3:2023 endast publicerad på engelska.

Omfattning
1.1 Scope of EN 1999-1-3
(1) This document gives the basis for the design of aluminium alloy structures subject to fatigue in the ultimate limit state.
(2) This document gives rules for:
- safe life design;
- damage tolerant design;
- design assisted by testing.
(3) This document does not cover pressurized containment vessels or pipework.
1.2 Assumptions
(1) The general assumptions of EN 1990 apply.
(2) The provisions of EN 1999-1-1 apply.
(3) EN 1999-1-3 is intended to be used in conjunction with EN 1990, EN 1991 (all parts), relevant parts in EN 1992 to EN 1999, EN 1090-1 and EN 1090-3 for requirements for execution, and ENs, EADs and ETAs for construction products relevant to aluminium structures.

Ämnesområden

Tekniska aspekter (91.010.30) Eurokod 9, Aluminiumkonstruktioner (91.070.09) Eurokod, bro (91.070.60) Metallkonstruktioner (91.080.10) Stålkonstruktioner (91.080.13) Aluminiumkonstruktioner (91.080.17)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1999-1-3:2023

Eurokod 9 - Dimensionering av aluminiumkonstruktioner - Del 1-3: Utmattning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 759 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 759 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 814,40 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Stål- och aluminiumkonstruktioner samt samverkanskonstruktioner i stål och betong, SIS/TK 188

Internationell titel: Eurocode 9 - Design of aluminium structures - Part 1-3: Structures susceptible to fatigue

Artikelnummer: STD-80041861

Utgåva: 2

Fastställd: 2023-03-28

Antal sidor: 132

Ersätter: SS-EN 1999-1-3:2007 , SS-EN 1999-1-3:2007 , SS-EN 1999-1-3:2007/A1:2011