Standard Svensk standard · SS-EN 1999-1-3:2007/A1:2011

Eurokod 9: Dimensionering av aluminiumkonstruktioner - Del 1-3: Utmattning

Status: Gällande

Ämnesområden

Tekniska aspekter (91.010.30) Eurokod 9, Aluminiumkonstruktioner (91.070.09) Eurokod, bro (91.070.60) Aluminiumkonstruktioner (91.080.17)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Stål- och aluminiumkonstruktioner samt samverkanskonstruktioner i stål och betong, SIS/TK 188

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-81651

Utgåva: 1

Fastställd: 2011-09-19

Antal sidor: 28

Tillägg till: SS-EN 1999-1-3:2007