Standard Svensk standard · SS-EN 1993-1-5:2006

Eurokod 3 : Dimensionering av stålkonstruktioner - Del 1-5: Plåtbalkar

Status: Gällande till 2028-03-30

· Korrigeras av: SS-EN 1993-1-5:2006/AC:2009 , SS-EN 1993-1-5:2006/AC:2009 Tillägg: SS-EN 1993-1-5:2006/A1:2017 , SS-EN 1993-1-5:2006/A2:2019
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1993-1-5:2006

Eurokod 3 : Dimensionering av stålkonstruktioner - Del 1-5: Plåtbalkar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 754 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 754 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 4 406,40 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
(1) EN 1993-1-5 gives design requirements of stiffened and unstiffened plates which are subject to in-plane forces. (2) Effects due to shear lag, in-plane load introduction and plate buckling for I-section girders and box girders are covered. Also covered are plated structural components subject to in-plane loads as in tanks and silos. The effects of out-of-plane loading are outside the scope of this document. NOTE 1: The rules in this part complement the rules for class 1, 2, 3 and 4 sections, see EN 1993-1-1. NOTE 2: For the design of slender plates which are subject to repeated direct stress and/or shear and also fatigue due to out-of-plane bending of plate elements (breathing) see EN 1993-2 and EN 1993-6. NOTE 3: For the effects of out-of-plane loading and for the combination of in-plane effects and out-of-planeloading effects see EN 1993-2 and EN 1993-1-7.

Ämnesområden

Tekniska aspekter (91.010.30) Eurokod 3, Stålkonstruktioner (91.070.03) Eurokod, bro (91.070.60) Eurokod, övrigt (91.070.80) Stålkonstruktioner (91.080.13)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1993-1-5:2006

Eurokod 3 : Dimensionering av stålkonstruktioner - Del 1-5: Plåtbalkar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 754 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 754 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 4 406,40 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Stål- och aluminiumkonstruktioner samt samverkanskonstruktioner i stål och betong, SIS/TK 188

Internationell titel: Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-5: Plated structural elements

Artikelnummer: STD-46846

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-11-06

Gällande till: 2028-03-30

Antal sidor: 64

Finns även på: SS-EN 1993-1-5:2006

Parallell utgåva: SS-EN 1993-1-5:2024