Standard Svensk standard · SS-EN 1993-1-5:2024

Eurokod 3 – Dimensionering av stålkonstruktioner – Del 1-5: Plåtbalkar

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1993-1-5:2024

Eurokod 3 – Dimensionering av stålkonstruktioner – Del 1-5: Plåtbalkar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

SS-EN 1993-1-5:2024 Eurokod 3 - Dimensionering av stålkonstruktioner - Del 1-5: Plåtbalkar är en del av andra generationens Eurokoder som de kommande åren tas fram inom CEN/TC 250. Det är ett omfattande arbete med många standarder och när alla delar i serien finns på plats så kommer dessa andra generationens Eurokoder att ersätta första generationen. SIS har valt att publicera de nya utgåvorna i den takt de kommer från CEN, för att göra dem tillgängliga för marknaden.  

EN 1993-1-5:2006 och tillägg och korrigeringar till denna kommer ersättas senast 2028-03-30 med SS-EN 1993-1-5:2024, men för närvarande finns båda dessa standarder parallellt då dagens svenska regelverk hänvisar till första generationens Eurokoder. 

Boverkets konstruktionsregler EKS samt Transportstyrelsensföreskrifter hänvisar till första generationens Eurokoder, och denna utgåva finns publicerad på svenska  och engelska. Det är den generationen som ska användas för att uppfylla samhällets krav i myndigheternas författningar, BFS 2011:10 (EKS) respektive TSFS 2018:57. I BFS 2011:10, paragraf 41, finns en förteckning över de eurokoder från utgåva 1, med rättelser och tillägg enligt daterade utgåvor, som Boverket hänvisar till. I TSFS 2018:57, paragraf 7, finns motsvarande förteckning över de eurokoder från utgåva 1, med rättelser och tillägg enligt daterade utgåvor, som Transportstyrelsen hänvisar till. För frågor kring myndigheternas krav och författningar hänvisas till Boverket respektive Transportstyrelsen. 

EN 1993-1-5:2006, samt tillägg och korrigeringar till denna, ingår i SIS avtal med Boverket gällande förbetalda Eurokoder, följ länken nedan och se om du omfattas av avtalet. 

Ta del av de svenska eurokoderna 

I nuläget finns SS-EN 1993-1-5:2024 endast publicerad på engelska. 

Omfattning
1.1 Scope of EN 1993-1-5
(1) This document provides rules for structural design of stiffened and unstiffened nominally flat plates which are subject to in-plane forces.
(2) Non-uniform stress distributions due to shear lag, in-plane load introduction and plate buckling are covered. The effects of out-of-plane loading are outside the scope of this document.
NOTE 1 The rules in this part complement the rules for class 1, 2, 3 and 4 sections, see EN 1993-1-1.
NOTE 2 For the design of slender plates which are subject to repeated direct stress and/or shear and also fatigue due to out-of-plane bending of plate elements ("breathing"), see EN 1993-2 and EN 1993-6.
NOTE 3 For the effects of out-of-plane loading and for the combination of in-plane effects and out-of-plane loading effects, see EN 1993-2 and EN 1993-1-7.
(3) Single plate elements are considered as nominally flat where the curvature radius r in the direction perpendicular to the compression satisfies, as illustrated in Figure 1.1:
r≥b^2/t (1.1)
where
b is the panel width;
t is the plate thickness.
Figure 1.1 - Definition of plate curvature
1.2 Assumptions
(1) Unless specifically stated, EN 1990, the EN 1991 series and EN 1993-1-1 apply.
(2) The design methods given in EN 1993-1-5 are applicable if
- the execution quality is as specified in EN 1090-2 and
- the construction materials and products used are as specified in the relevant parts of the EN 1993 series or in the relevant material product specifications.

Ämnesområden

Tekniska aspekter (91.010.30) Stålkonstruktioner (91.080.13)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1993-1-5:2024

Eurokod 3 – Dimensionering av stålkonstruktioner – Del 1-5: Plåtbalkar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Stål- och aluminiumkonstruktioner samt samverkanskonstruktioner i stål och betong, SIS/TK 188

Internationell titel: Eurocode 3 — Design of steel structures — Part 1-5: Plated structural elements

Artikelnummer: STD-82086381

Utgåva: 2

Fastställd: 2024-03-27

Antal sidor: 88

Parallell utgåva: SS-EN 1993-1-5:2006/AC:2009 , SS-EN 1993-1-5:2006/AC:2009 , SS-EN 1993-1-5:2006 , SS-EN 1993-1-5:2006 , SS-EN 1993-1-5:2006/A1:2017 , SS-EN 1993-1-5:2006/A2:2019