Standard Svensk standard · SS-EN 1993-1-5:2006/AC:2009

Eurokod 3 : Dimensionering av stålkonstruktioner - Del 1-5: Plåtbalkar

Status: Gällande

Ämnesområden

Tekniska aspekter (91.010.30) Eurokod 3, Stålkonstruktioner (91.070.03) Eurokod, bro (91.070.60) Eurokod, övrigt (91.070.80) Stålkonstruktioner (91.080.13)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Stål- och aluminiumkonstruktioner samt samverkanskonstruktioner i stål och betong, SIS/TK 188

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-69452

Utgåva: 1

Fastställd: 2009-04-14

Antal sidor: 16

Finns även på: SS-EN 1993-1-5:2006/AC:2009

Korrigerar: SS-EN 1993-1-5:2006 , SS-EN 1993-1-5:2006