Standard Svensk standard · SS-EN 1993-1-5:2006

Eurokod 3 : Dimensionering av stålkonstruktioner - Del 1-5: Plåtbalkar

Status: Gällande till 2028-03-30

· Korrigeras av: SS-EN 1993-1-5:2006/AC:2009 , SS-EN 1993-1-5:2006/AC:2009 Tillägg: SS-EN 1993-1-5:2006/A1:2017 , SS-EN 1993-1-5:2006/A2:2019
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1993-1-5:2006

Eurokod 3 : Dimensionering av stålkonstruktioner - Del 1-5: Plåtbalkar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 870 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 870 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 4 592 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Denna standard ingår i vårt avtal med Boverket gällande förbetalda Eurokoder, följ länken nedan och se om du omfattas av det avtalet.

Ta del av de svenska eurokoderna >>


EN 1993-1-5 ger dimensioneringskrav för avstyvade och oavstyvade plåtar som påverkas av krafter i plåtens plan. 

Inverkan av skjuvdeformationer, lastinföring i planet och buckling på I-balkar och lådbalkar behandlas. Dessutom behandlas bärande plåtkomponenter påverkade av laster i plåtens plan som i behållare och silor. Inverkan av laster ut ur plåtens plan ligger inte inom ramen för detta dokument.

ANM. 1 Reglerna i denna del kompletterar reglerna för tvärsnittsklass 1, 2, 3 och 4, se EN 1993-1-1.

ANM. 2 Beträffande dimensionering av slanka plåtar som utsätts för varierande normalspänning och/eller skjuvspänning och även utmattning på grund av upprepad lokal buckling (andning), se EN 1993-2 och EN 1993-6.

ANM. 3 Beträffade inverkan av last vinkelrätt mot planet och kombination av last i planet och vinkelrätt däremot, se  EN 1993-2 och EN 1993-1-7.

Omfattning
(1) EN 1993-1-5 ger dimensioneringskrav för avstyvade och oavstyvade plåtar som påverkas av krafter i plåtens plan.

(2) Inverkan av skjuvdeformationer, lastinföring i planet och buckling på I-balkar och lådbalkar behandlas. Dessutom behandlas bärande plåtkomponenter påverkade av laster i plåtens plan som i behållare och silor. Inverkan av laster ut ur plåtens plan ligger inte inom ramen för detta dokument.

ANM. 1 Reglerna i denna del kompletterar reglerna för tvärsnittsklass 1, 2, 3 och 4, se EN 1993-1-1.

ANM. 2 Beträffande dimensionering av slanka plåtar som utsätts för varierande normalspänning och/eller skjuvspän-ning och även utmattning på grund av upprepad lokal buckling (andning), se EN 1993-2 och EN 1993-6.

ANM. 3 Beträffade inverkan av last vinkelrätt mot planet och kombination av last i planet och vinkelrätt däremot, se EN 1993-2 och EN 1993-1-7.

Ämnesområden

Tekniska aspekter (91.010.30) Eurokod 3, Stålkonstruktioner (91.070.03) Eurokod, bro (91.070.60) Eurokod, övrigt (91.070.80) Stålkonstruktioner (91.080.13)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1993-1-5:2006

Eurokod 3 : Dimensionering av stålkonstruktioner - Del 1-5: Plåtbalkar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 870 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 870 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 4 592 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Stål- och aluminiumkonstruktioner samt samverkanskonstruktioner i stål och betong, SIS/TK 188

Internationell titel: Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-5: Plated structural elements

Artikelnummer: STD-66797

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-11-06

Gällande till: 2028-03-30

Antal sidor: 76

Finns även på: SS-EN 1993-1-5:2006

Ersätter: SS-ENV 1993-1-5

Parallell utgåva: SS-EN 1993-1-5:2024