Standard Swedish standard · SS-EN 1993-1-5:2006

Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-5: Plated structural elements

Status: Valid · Corrected by: SS-EN 1993-1-5:2006/AC:2009 , SS-EN 1993-1-5:2006/AC:2009 Amended by: SS-EN 1993-1-5:2006/A1:2017 , SS-EN 1993-1-5:2006/A2:2019

Scope
(1) EN 1993-1-5 ger dimensioneringskrav för avstyvade och oavstyvade plåtar som påverkas av krafter i plåtens plan. (2) Inverkan av skjuvdeformationer, lastinföring i planet och buckling på I-balkar och lådbalkar behandlas. Dessutom behandlas bärande plåtkomponenter påverkade av laster i plåtens plan som i behållare och silor. Inverkan av laster ut ur plåtens plan ligger inte inom ramen för detta dokument. ANM. 1 Reglerna i denna del kompletterar reglerna för tvärsnittsklass 1, 2, 3 och 4, se EN 1993-1-1. ANM. 2 Beträffande dimensionering av slanka plåtar som utsätts för varierande normalspänning och/eller skjuvspän-ning och även utmattning på grund av upprepad lokal buckling (andning), se EN 1993-2 och EN 1993-6. ANM. 3 Beträffade inverkan av last vinkelrätt mot planet och kombination av last i planet och vinkelrätt däremot, se EN 1993-2 och EN 1993-1-7.

Subjects

Technical aspects (91.010.30) Eurocode 3, Design of steel structures (91.070.03) Eurocodes, bridge (91.070.60) Eurocodes, others (91.070.80) Steel structures (91.080.13)


Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Bygg och anläggning

International title:

Article no: STD-66797

Edition: 1

Approved: 11/6/2006

No of pages: 76

Also available in: SS-EN 1993-1-5:2006

Replaces: SS-ENV 1993-1-5