Standard Svensk standard · SS-EN 1993-1-5:2006/A2:2019

Eurokod 3 : Dimensionering av stålkonstruktioner - Del 1-5: Plåtbalkar

Status: Gällande

Omfattning
EN 1993-1-5 gives design requirements of stiffened and unstiffened plates which are subject to inplane forces. Effects due to shear lag, in-plane load introduction and plate buckling for I-section girders and box girders are covered. Also covered are plated structural components subject to in-plane loads as in tanks and silos. The effects of out-of-plane loading are outside the scope of this document.

Ämnesområden

Tekniska aspekter (91.010.30) Eurokod 3, Stålkonstruktioner (91.070.03) Eurokod, bro (91.070.60) Eurokod, övrigt (91.070.80) Metallkonstruktioner (91.080.10) Stålkonstruktioner (91.080.13)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Stål- och aluminiumkonstruktioner samt samverkanskonstruktioner i stål och betong, SIS/TK 188

Internationell titel: Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-5: Plated structural elements

Artikelnummer: STD-80014037

Utgåva: 1

Fastställd: 2019-08-06

Antal sidor: 16

Tillägg till: SS-EN 1993-1-5:2006 , SS-EN 1993-1-5:2006