Standard Svensk standard · SS-EN 1999-1-1:2023

Eurokod 9 - Dimensionering av aluminiumkonstruktioner - Del 1-1: Allmänna regler

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1999-1-1:2023

Eurokod 9 - Dimensionering av aluminiumkonstruktioner - Del 1-1: Allmänna regler
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 188 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 188 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 3 500,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

SS-EN 1999-1-1:2023 Dimensionering av aluminiumkonstruktioner - Del 1-1: Allmänna regler är en del av andra generationens Eurokoder som de kommande åren tas fram inom CEN/TC 250. Det är ett omfattande arbete med många standarder och när alla delar i serien finns på plats så kommer dessa andra generationens Eurokoder att ersätta första generationen.

SS-EN 1999-1-1:2007 och tillägg och korrigeringar till denna kommer därför ersättas senast 2028-03-30 med SS-EN 1999-1-1:2023, men för närvarande finns båda dessa standarder parallellt då svenskt regelverk hänvisar till första generationens Eurokoder.

Boverkets konstruktionsregler EKS samt Transportstyrelsens föreskrifter hänvisar till första generationens Eurokoder, och dessa utgåvor finns publicerad på svenska och engelska.  Det är den generationen som ska användas för att uppfylla samhällets krav i myndigheternas författningar, BFS 2011:10 (EKS) respektive TSFS 2018:57. Först när nationella val har gjorts till den andra generationens eurokoder och myndigheterna har tagit fram nya författningar som hänvisar till den andra generationens eurokoder kan dessa användas för att uppfylla samhällets krav på bärförmåga, stadga och beständighet.

SS-EN 1999-1-1:2007 ingår i SIS avtal med Boverket gällande förbetalda Eurokoder, följ länken nedan och se om du omfattas av avtalet.

Ta del av de svenska eurokoderna

I nuläget finns SS-EN 1999-1-1:2023 endast publicerad på engelska.

Omfattning
1.1 Scope of FprEN 1999-1-1
(1) FprEN 1999-1-1 gives basic design rules for structures made of wrought aluminium alloys and limited guidance for cast alloys (see Clause 5 and Annex C).
This document does not cover the following, unless otherwise explicitly stated in this document:
- components with material thickness less than 0,6 mm;
- welded components with material thickness less than 1,5 mm;
- connections with:
- steel bolts and pins with diameter less than 5 mm;
- aluminium bolts and pins with diameter less than 8 mm;
- rivets and thread forming screws with diameter less than 3,9 mm.
1.2 Assumptions
(1) In addition to the general assumptions of EN 1990 the following assumptions apply:
- execution complies with EN 1090-3 and EN 1090-5;
- the mechanical properties comply with the product standards listed in 5.2.2.
(2) EN 1999 is intended to be used in conjunction with:
- European Standards for construction products relevant for aluminium structures;
- EN 1090-1, Execution of steel structures and aluminium structures - Part 1: Requirements for conformity assessment of structural components;
- EN 1090-3, Execution of steel structures and aluminium structures - Part 3: Technical requirements for aluminium structures;
- EN 1090-5, Execution of steel structures and aluminium structures - Part 5: Technical requirements for cold-formed structural aluminium elements and cold-formed structures for roof, ceiling, floor and wall applications.

Ämnesområden

Tekniska aspekter (91.010.30) Eurokod 9, Aluminiumkonstruktioner (91.070.09) Eurokod, grund (91.070.50) Eurokod, bro (91.070.60) Metallkonstruktioner (91.080.10) Aluminiumkonstruktioner (91.080.17)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1999-1-1:2023

Eurokod 9 - Dimensionering av aluminiumkonstruktioner - Del 1-1: Allmänna regler
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 188 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 188 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 3 500,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Stål- och aluminiumkonstruktioner samt samverkanskonstruktioner i stål och betong, SIS/TK 188

Internationell titel: Eurocode 9 - Design of aluminium structures - Part 1-1: General rules

Artikelnummer: STD-80041859

Utgåva: 2

Fastställd: 2023-03-28

Antal sidor: 376

Ersätter: SS-EN 1999-1-1:2007/A2:2013 , SS-EN 1999-1-1:2007 , SS-EN 1999-1-1:2007/A2:2013 , SS-EN 1999-1-1:2007 , SS-EN 1999-1-1:2007/A1:2009