Standard Svensk standard · SS-EN 1999-1-1:2007/A1:2009

Eurokod 9 : Dimensionering av aluminiumkonstruktioner - Del 1-1: Allmänna regler

Status: Gällande till 2028-03-30

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1999-1-1:2007/A1:2009

Eurokod 9 : Dimensionering av aluminiumkonstruktioner - Del 1-1: Allmänna regler
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Tekniska aspekter (91.010.30) Eurokod 9, Aluminiumkonstruktioner (91.070.09) Eurokod, grund (91.070.50) Eurokod, bro (91.070.60) Aluminiumkonstruktioner (91.080.17)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1999-1-1:2007/A1:2009

Eurokod 9 : Dimensionering av aluminiumkonstruktioner - Del 1-1: Allmänna regler
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Stål- och aluminiumkonstruktioner samt samverkanskonstruktioner i stål och betong, SIS/TK 188

Internationell titel: Eurocode 9: Design of aluminium structures - Part 1-1: General structural rules

Artikelnummer: STD-70212

Utgåva: 1

Fastställd: 2009-07-09

Gällande till: 2028-03-30

Antal sidor: 36

Tillägg till: SS-EN 1999-1-1:2007

Ersätts av: SS-EN 1999-1-1:2023