Standard Svensk standard · SS-EN 1999-1-1:2007

Eurokod 9 : Dimensionering av aluminiumkonstruktioner - Del 1-1: Allmänna regler

Status: Gällande till 2028-03-30

· Tillägg: SS-EN 1999-1-1:2007/A2:2013 , SS-EN 1999-1-1:2007/A2:2013 , SS-EN 1999-1-1:2007/A1:2009
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1999-1-1:2007

Eurokod 9 : Dimensionering av aluminiumkonstruktioner - Del 1-1: Allmänna regler
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 4 932 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 4 932 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 7 891,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
(1) EN 1999-1-1 gives basic design rules for structures made of wrought aluminium alloys and limited guidance for cast alloys (see section 3). NOTE Minimum material thickness may be defined in the National Annex. The following limits are recommended - if not otherwise explicity stated in this standard: - components with material thickness not less than 0,6 mm; - welded components with material thickness not less than 1,5 mm; - connections with: - steel bolts and pins with diameter not less than 5 mm; - aluminium bolts and pins with diameter not less than 8 mm; - rivets and thread forming screws with diameter not less than 4,2 mm

Ämnesområden

Tekniska aspekter (91.010.30) Eurokod 9, Aluminiumkonstruktioner (91.070.09) Eurokod, grund (91.070.50) Eurokod, bro (91.070.60) Aluminiumkonstruktioner (91.080.17)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1999-1-1:2007

Eurokod 9 : Dimensionering av aluminiumkonstruktioner - Del 1-1: Allmänna regler
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 4 932 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 4 932 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 7 891,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Stål- och aluminiumkonstruktioner samt samverkanskonstruktioner i stål och betong, SIS/TK 188

Internationell titel: Eurocode 9: Design of aluminium structures - Part 1-1: General structural rules

Artikelnummer: STD-60962

Utgåva: 1

Fastställd: 2007-05-08

Gällande till: 2028-03-30

Antal sidor: 216

Finns även på: SS-EN 1999-1-1:2007

Ersätter: SS-ENV 1999-1-1

Ersätts av: SS-EN 1999-1-1:2023