Standard Svensk standard · SS-EN 1999-1-1:2007

Eurokod 9 : Dimensionering av aluminiumkonstruktioner - Del 1-1: Allmänna regler

Status: Gällande · Tillägg: SS-EN 1999-1-1:2007/A2:2013 , SS-EN 1999-1-1:2007/A2:2013 , SS-EN 1999-1-1:2007/A1:2009

Omfattning
(1) EN 1999-1-1 gives basic design rules for structures made of wrought aluminium alloys and limited guidance for cast alloys (see section 3).

NOTE Minimum material thickness may be defined in the National Annex. The following limits are recommended - if not otherwise explicity stated in this standard:

- components with material thickness not less than 0,6 mm;

- welded components with material thickness not less than 1,5 mm;

- connections with:

- steel bolts and pins with diameter not less than 5 mm;

- aluminium bolts and pins with diameter not less than 8 mm;

- rivets and thread forming screws with diameter not less than 4,2 mm

Ämnesområden

Tekniska aspekter (91.010.30) Eurokod 9, Aluminiumkonstruktioner (91.070.09) Eurokod, grund (91.070.50) Eurokod, bro (91.070.60) Aluminiumkonstruktioner (91.080.17)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Stål- och aluminiumkonstruktioner samt samverkanskonstruktioner i stål och betong, SIS/TK 188

Internationell titel: Eurocode 9: Design of aluminium structures - Part 1-1: General structural rules

Artikelnummer: STD-60962

Utgåva: 1

Fastställd: 2007-05-08

Antal sidor: 216

Finns även på: SS-EN 1999-1-1:2007

Ersätter: SS-ENV 1999-1-1