Standard Svensk standard · SS-EN 1999-1-1:2007

Eurokod 9 : Dimensionering av aluminiumkonstruktioner - Del 1-1: Allmänna regler

Status: Gällande till 2028-03-30

· Tillägg: SS-EN 1999-1-1:2007/A2:2013 , SS-EN 1999-1-1:2007/A2:2013
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1999-1-1:2007

Eurokod 9 : Dimensionering av aluminiumkonstruktioner - Del 1-1: Allmänna regler
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 3 896 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 3 896 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 6 233,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Denna standard ingår i vårt avtal med Boverket gällande förbetalda Eurokoder, följ länken nedan och se om du omfattas av det avtalet.
https://www.sis.se/avtal-boverket/

EN 1999 kan tillämpas för projektering av byggnader, anläggningar och andra bärverk i aluminium. Den uppfyller principer och krav i EN 1990 - Grundläggande dimensioneringsregler för bärverk - avseende säkerhet och funktion hos bärverk samt grunderna för deras dimensionering och verifiering.

EN 1999 behandlar endast krav på bärförmåga, brukbarhet, beständighet och motståndsförmåga mot brand i bärverk av aluminium. Andra krav, t ex avseende termisk- eller ljudisolering, omfattas inte.

EN 1999 är avsedd att användas tillsammans med:

EN 1990: Grundläggande dimensioneringsregler för bärverk

EN 1991: Laster på bärverk


Omfattning
(1)P EN 1999 kan tillämpas för projektering av byggnader, anläggningar och andra bärverk i aluminium. Den uppfyller principer och krav i EN 1990 - Grundläggande dimensioneringsregler för bärverk - avseende säkerhet och funktion hos bärverk samt grunderna för deras dimensionering och verifiering.

(2) EN 1999 behandlar endast krav på bärförmåga, brukbarhet, beständighet och motståndsförmåga mot brand i bärverk av aluminium. Andra krav, t ex avseende termisk- eller ljudisolering, omfattas inte.

(3) EN 1999 är avsedd att användas tillsammans med:

EN 1990: Grundläggande dimensioneringsregler för bärverk

EN 1991: Laster på bärverk

Europastandarder för konstruktionsdelar tillämpliga för aluminiumkonstruktioner

EN 1090-1: Utförande av stål- och aluminiumkonstruktioner – Del 1: Allmänna leveransbestämmelser

EN 1090-3: Utförande av stål- och aluminiumkonstruktioner – Del 3: Aluminium

(4) EN 1999 är uppdelad i fem delar:

EN 1999-1-1 Dimensionering av aluminiumkonstruktioner: Allmänna kostruktionsregler.
EN 1999-1-2 Dimensionering av aluminiumkonstruktioner: Brandteknisk dimensionering.
EN 1999-1-3 Dimensionering av aluminiumkonstruktioner: Konstruktioner känsliga för utmattning.
EN 1999-1-4 Dimensionering av aluminiumkonstruktioner: Kallformad profilerad plåt.
EN 1999-1-5 Dimensionering av aluminiumkonstruktioner: Skal.

Ämnesområden

Tekniska aspekter (91.010.30) Eurokod 9, Aluminiumkonstruktioner (91.070.09) Eurokod, grund (91.070.50) Eurokod, bro (91.070.60) Aluminiumkonstruktioner (91.080.17)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1999-1-1:2007

Eurokod 9 : Dimensionering av aluminiumkonstruktioner - Del 1-1: Allmänna regler
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 3 896 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 3 896 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 6 233,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Stål- och aluminiumkonstruktioner samt samverkanskonstruktioner i stål och betong, SIS/TK 188

Internationell titel: Eurocode 9: Design of aluminium structures - Part 1-1: General structural rules

Artikelnummer: STD-75898

Utgåva: 1

Fastställd: 2007-05-08

Gällande till: 2028-03-30

Antal sidor: 252

Finns även på: SS-EN 1999-1-1:2007

Ersätter: SS-ENV 1999-1-1

Ersätts av: SS-EN 1999-1-1:2023