Standard Swedish standard · SS-EN 1999-1-1:2007

Eurocode 9: Design of aluminium structures - Part 1-1: General structural rules

Status: Valid to 3/30/2028

· Amended by: SS-EN 1999-1-1:2007/A2:2013 , SS-EN 1999-1-1:2007/A2:2013
Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 1999-1-1:2007

Eurocode 9: Design of aluminium structures - Part 1-1: General structural rules
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 3 896 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 3 896 SEK
standard ikon

Paper

Price: 6 233,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
(1)P EN 1999 kan tillämpas för projektering av byggnader, anläggningar och andra bärverk i aluminium. Den uppfyller principer och krav i EN 1990 - Grundläggande dimensioneringsregler för bärverk - avseende säkerhet och funktion hos bärverk samt grunderna för deras dimensionering och verifiering.

(2) EN 1999 behandlar endast krav på bärförmåga, brukbarhet, beständighet och motståndsförmåga mot brand i bärverk av aluminium. Andra krav, t ex avseende termisk- eller ljudisolering, omfattas inte.

(3) EN 1999 är avsedd att användas tillsammans med:

EN 1990: Grundläggande dimensioneringsregler för bärverk

EN 1991: Laster på bärverk

Europastandarder för konstruktionsdelar tillämpliga för aluminiumkonstruktioner

EN 1090-1: Utförande av stål- och aluminiumkonstruktioner – Del 1: Allmänna leveransbestämmelser

EN 1090-3: Utförande av stål- och aluminiumkonstruktioner – Del 3: Aluminium

(4) EN 1999 är uppdelad i fem delar:

EN 1999-1-1 Dimensionering av aluminiumkonstruktioner: Allmänna kostruktionsregler.
EN 1999-1-2 Dimensionering av aluminiumkonstruktioner: Brandteknisk dimensionering.
EN 1999-1-3 Dimensionering av aluminiumkonstruktioner: Konstruktioner känsliga för utmattning.
EN 1999-1-4 Dimensionering av aluminiumkonstruktioner: Kallformad profilerad plåt.
EN 1999-1-5 Dimensionering av aluminiumkonstruktioner: Skal.

Subjects

Technical aspects (91.010.30) Eurocode 9, Design of aluminium structures (91.070.09) Eurocodes, base (91.070.50) Eurocodes, bridge (91.070.60) Aluminium structures (91.080.17)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 1999-1-1:2007

Eurocode 9: Design of aluminium structures - Part 1-1: General structural rules
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 3 896 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 3 896 SEK
standard ikon

Paper

Price: 6 233,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: Svenska institutet för standarder

International title:

Article no: STD-75898

Edition: 1

Approved: 5/8/2007

Valid to: 3/30/2028

No of pages: 252

Also available in: SS-EN 1999-1-1:2007

Replaces: SS-ENV 1999-1-1

Replaced by: SS-EN 1999-1-1:2023