Standard Swedish standard · SS-EN 1999-1-1:2007

Eurocode 9: Design of aluminium structures - Part 1-1: General structural rules

Status: Valid · Amended by: SS-EN 1999-1-1:2007/A2:2013 , SS-EN 1999-1-1:2007/A2:2013

Scope
(1)P EN 1999 kan tillämpas för projektering av byggnader, anläggningar och andra bärverk i aluminium. Den uppfyller principer och krav i EN 1990 - Grundläggande dimensioneringsregler för bärverk - avseende säkerhet och funktion hos bärverk samt grunderna för deras dimensionering och verifiering. (2) EN 1999 behandlar endast krav på bärförmåga, brukbarhet, beständighet och motståndsförmåga mot brand i bärverk av aluminium. Andra krav, t ex avseende termisk- eller ljudisolering, omfattas inte. (3) EN 1999 är avsedd att användas tillsammans med: EN 1990: Grundläggande dimensioneringsregler för bärverk EN 1991: Laster på bärverk Europastandarder för konstruktionsdelar tillämpliga för aluminiumkonstruktioner EN 1090-1: Utförande av stål- och aluminiumkonstruktioner – Del 1: Allmänna leveransbestämmelser EN 1090-3: Utförande av stål- och aluminiumkonstruktioner – Del 3: Aluminium (4) EN 1999 är uppdelad i fem delar: EN 1999-1-1 Dimensionering av aluminiumkonstruktioner: Allmänna kostruktionsregler. EN 1999-1-2 Dimensionering av aluminiumkonstruktioner: Brandteknisk dimensionering. EN 1999-1-3 Dimensionering av aluminiumkonstruktioner: Konstruktioner känsliga för utmattning. EN 1999-1-4 Dimensionering av aluminiumkonstruktioner: Kallformad profilerad plåt. EN 1999-1-5 Dimensionering av aluminiumkonstruktioner: Skal.

Subjects

Technical aspects (91.010.30) Eurocode 9, Design of aluminium structures (91.070.09) Eurocodes, base (91.070.50) Eurocodes, bridge (91.070.60) Aluminium structures (91.080.17)


Product information

Language: Swedish

Written by: SIS

International title: Eurocode 9: Design of aluminium structures - Part 1-1: General structural rules

Article no: STD-75898

Edition: 1

Approved: 5/8/2007

No of pages: 252

Also available in: SS-EN 1999-1-1:2007

Replaces: SS-ENV 1999-1-1