Standard Svensk standard · SS-EN 1999-1-1:2007/A2:2013

Eurokod 9 : Dimensionering av aluminiumkonstruktioner - Del 1-1: Allmänna regler

Status: Gällande

Denna standard ingår i vårt avtal med Boverket gällande förbetalda Eurokoder, följ länken nedan och se om du omfattas av det avtalet.
https://www.sis.se/avtal-boverket/

EN 1999 kan tillämpas för projektering av byggnader, anläggningar och andra bärverk i aluminium. Den uppfyller principer och krav i EN 1990 - Grundläggande dimensioneringsregler för bärverk - avseende säkerhet och funktion hos bärverk samt grunderna för deras dimensionering och verifiering.

EN 1999 behandlar endast krav på bärförmåga, brukbarhet, beständighet och motståndsförmåga mot brand i bärverk av aluminium. Andra krav, t ex avseende termisk- eller ljudisolering, omfattas inte.

Omfattning
(1) EN 1999-1-1 gives basic design rules for structures made of wrought aluminium alloys and limited guidance for cast alloys (see section 3). NOTE Minimum material thickness may be defined in the National Annex. The following limits are recommended – if not otherwise explicitly stated in this standard: - components with material thickness not less than 0,6 mm; - welded components with material thickness not less than 1,5 mm; - connections with: o steel bolts and pins with diameter not less than 5 mm; o aluminium bolts and pins with diameter not less than 8 mm; o rivets and thread forming screws with diameter not less than 4,2 mm (2) The following subjects are dealt with in EN 1999-1-1: Section 1: General Section 2: Basis of design Section 3: Materials Section 4: Durability Section 5: Structural analysis Section 6: Ultimate limit states for members Section 7: Serviceability limit states Section 8: Design of joints Annex A Execution classes Annex B Equivalent T-stub in tension Annex C Materials selection Annex D Corrosion and surface protection Annex E Analytical models for stress strain relationship Annex F Behaviour of cross section beyond elastic limit Annex G Rotation capacity Annex H Plastic hinge method for continuous beams Annex I Lateral torsional buckling of beams and torsional or flexural-torsional buckling of compression members Annex J Properties of cross sections Annex K Shear lag effects in member design Annex L Classification of connections Annex M Adhesive bonded connections (3) Sections 1 to 2 provide additional clauses to those given in EN 1990 “Basis of structural design”. (4) Section 3 deals with material properties of products made of structural aluminium alloys. (5) Section 4 gives general rules for durability. (6) Section 5 refers to the structural analysis of structures, in which the members can be modelled with sufficient accuracy as line elements for global analysis. (7) Section 6 g

Ämnesområden

Tekniska aspekter (91.010.30) Eurokod 9, Aluminiumkonstruktioner (91.070.09) Eurokod, grund (91.070.50) Eurokod, bro (91.070.60) Aluminiumkonstruktioner (91.080.17)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Stål- och aluminiumkonstruktioner samt samverkanskonstruktioner i stål och betong, SIS/TK 188

Internationell titel: Eurocode 9: Design of aluminium structures - Part 1-1: General structural rules

Artikelnummer: STD-8013640

Utgåva: 1

Fastställd: 2013-12-08

Antal sidor: 28

Finns även på: SS-EN 1999-1-1:2007/A2:2013

Tillägg till: SS-EN 1999-1-1:2007 , SS-EN 1999-1-1:2007