Standard Svensk standard · SS-EN 1999-1-4:2007/AC:2009

Eurokod 9: Dimensionering av aluminiumkonstruktioner - Del 1-4: Kallformad profilerad plåt

Status: Gällande

Ämnesområden

Tekniska aspekter (91.010.30) Eurokod 9, Aluminiumkonstruktioner (91.070.09) Eurokod, övrigt (91.070.80) Metallkonstruktioner (91.080.10) Aluminiumkonstruktioner (91.080.17)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Stål- och aluminiumkonstruktioner samt samverkanskonstruktioner i stål och betong, SIS/TK 188

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-71648

Utgåva: 1

Fastställd: 2009-11-05

Antal sidor: 12

Korrigerar: SS-EN 1999-1-4:2007