Standard Svensk standard · SS-EN 1999-1-2:2007

Eurokod 9: Dimensionering av aluminiumkonstruktioner - Del 1-2: Brandteknisk dimensionering

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1999-1-2:2007

Eurokod 9: Dimensionering av aluminiumkonstruktioner - Del 1-2: Brandteknisk dimensionering
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 570 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 570 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 512 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Denna standard ingår i vårt avtal med Boverket gällande förbetalda Eurokoder, följ länken nedan och se om du omfattas av det avtalet
http://www.sis.se/tema/eurokoder/Avtal-Boverket/

EN 1999 kan tillämpas för projektering av byggnader, anläggningar och andra bärverk i aluminium. Den uppfyller principer och krav i EN 1990 - Grundläggande dimensioneringsregler för bärverk - avseende säkerhet och funktion hos bärverk samt grunderna för deras dimensionering och verifiering.

EN 1999 behandlar endast krav på bärförmåga, brukbarhet, beständighet och motståndsförmåga mot brand i bärverk av aluminium. Andra krav, t ex avseende termisk- eller ljudisolering, omfattas inte.

 

Omfattning
(1)P EN 1999 applies to the design of buildings and civil engineering works in aluminium. It complies with the principles and requirements for the safety and serviceability of structures, the basis of their design and verification that are given in EN 1990 – Basis of structural design.


(2)P EN 1999 is only concerned with requirements for resistance, serviceability, durability and fire resistance of aluminium structures. Other requirements, e.g. concerning thermal or sound insulation, are not considered.


(3) EN 1999 is intended to be used in conjunction with:

- EN 1990 “Basis of structural design”


- EN 1991 “Actions on structures”, all relevant parts


- European Standards for construction products relevant for aluminium structures


- EN 1998 “Design of structures for earthquarke resistance”, where aluminium structures are built in seismic regions


(4) EN 1999 is subdivided in five parts:

- EN 1999-1-1 Design of aluminium structures: General structural rules


- EN 1999-1-2 Design of aluminium structures: Structural fire design


- EN 1999-1-3 Design of aluminium structures: Structures susceptible to fatigue


- EN 1999-1-4 Design of aluminium structures: Cold formed structural sheeting


- EN 1999-1-5 Design of aluminium structures: Shell structures

Ämnesområden

Brandtålighet för byggnadsmaterial (13.220.50) Tekniska aspekter (91.010.30) Eurokod 9, Aluminiumkonstruktioner (91.070.09) Eurokod, brand (91.070.70) Aluminiumkonstruktioner (91.080.17)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1999-1-2:2007

Eurokod 9: Dimensionering av aluminiumkonstruktioner - Del 1-2: Brandteknisk dimensionering
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 570 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 570 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 512 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Stål- och aluminiumkonstruktioner samt samverkanskonstruktioner i stål och betong, SIS/TK 188

Internationell titel: Eurocode 9: Design of aluminium structures - Part 1-2: Structural fire design

Artikelnummer: STD-105135

Utgåva: 1

Fastställd: 2007-03-07

Antal sidor: 68

Finns även på: SS-EN 1999-1-2:2007