Standard Svensk standard · SS-EN 1999-1-4:2023

Eurokod 9 - Dimensionering av aluminiumkonstruktioner - Del 1-4: Kallformad profilerad plåt

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1999-1-4:2023

Eurokod 9 - Dimensionering av aluminiumkonstruktioner - Del 1-4: Kallformad profilerad plåt
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 649 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 649 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 638,40 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

SS-EN 1999-1-4:2023 Eurokod 9 - Dimensionering av aluminiumkonstruktioner - Del 1-4: Kallformad profilerad plåt är en del av andra generationens Eurokoder som de kommande åren tas fram inom CEN/TC 250. Det är ett omfattande arbete med många standarder och när alla delar i serien finns på plats så kommer dessa andra generationens Eurokoder att ersätta första generationen.

SS-EN 1999-1-4:2007 och tillägg och korrigeringar till denna kommer därför ersättas senast 2028-03-30 med SS-EN 1999-1-4:2023, men för närvarande finns båda dessa standarder parallellt då svenskt regelverk hänvisar till första generationens Eurokoder.

Boverkets konstruktionsregler EKS samt Transportstyrelsens föreskrifter hänvisar till första generationens Eurokoder, och dessa utgåvor finns publicerad på svenska och engelska.  Det är den generationen som ska användas för att uppfylla samhällets krav i myndigheternas författningar, BFS 2011:10 (EKS) respektive TSFS 2018:57. Först när nationella val har gjorts till den andra generationens eurokoder och myndigheterna har tagit fram nya författningar som hänvisar till den andra generationens eurokoder kan dessa användas för att uppfylla samhällets krav på bärförmåga, stadga och beständighet.

SS-EN 1999-1-4:2007 ingår i SIS avtal med Boverket gällande förbetalda Eurokoder, följ länken nedan och se om du omfattas av avtalet.

Ta del av de svenska eurokoderna

I nuläget finns SS-EN 1999-1-4:2023 endast publicerad på engelska.

Omfattning
1.1 Scope of EN 1999-1-4
(1) EN 1999-1-4 gives design requirements for cold-formed trapezoidal aluminium sheeting. It applies to cold-formed aluminium products made from hot rolled or cold rolled sheet or strip that have been cold-formed by such processes as cold-rolled forming or press-breaking.
NOTE 1 The rules in this part complement the rules in other parts of EN 1999-1.
NOTE 2 The execution of aluminium structures made of cold-formed structures for roof, ceiling, floor and wall applications is covered in EN 1090-5.
(2) EN 1999-1-4 gives methods for stressed-skin design using aluminium sheeting as a structural diaphragm.
(3) EN 1999-1-4 does not apply to cold-formed aluminium profiles like C- and Z- profiles nor cold-formed and welded circular or rectangular hollow sections.
(4) EN 1999-1-4 gives methods for design by calculation and for design assisted by testing. The methods for the design by calculation apply only within stated ranges of material properties and geometrical properties for which sufficient experience and test evidence is available. These limitations do not apply to design by testing.
(5) EN 1999-1-4 does not cover load arrangement for loads during execution and maintenance.
1.2 Assumptions
(1) For the design of new structures, EN 1999 is intended to be used, for direct application, together with EN 1990, EN 1991, EN 1992, EN 1993, EN 1994, EN 1995, EN 1997 and EN 1998.
EN 1999 is intended to be used in conjunction with:
- European Standards for construction products relevant for aluminium structures;
- EN 1090-1, Execution of steel structures and aluminium structures - Part 1: Requirements for conformity assessment of structural components;
- EN 1090-5, Execution of steel structures and aluminium structures - Part 5: Technical requirements for cold-formed structural aluminium elements and cold-formed structures for roof, ceiling, floor and wall applications.

Ämnesområden

Tekniska aspekter (91.010.30) Eurokod 9, Aluminiumkonstruktioner (91.070.09) Eurokod, övrigt (91.070.80) Metallkonstruktioner (91.080.10) Aluminiumkonstruktioner (91.080.17) Markarbete, utgrävning, grundläggning, arbete under jord (93.020)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1999-1-4:2023

Eurokod 9 - Dimensionering av aluminiumkonstruktioner - Del 1-4: Kallformad profilerad plåt
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 649 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 649 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 638,40 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Stål- och aluminiumkonstruktioner samt samverkanskonstruktioner i stål och betong, SIS/TK 188

Internationell titel: Eurocode 9 - Design of aluminium structures - Part 1-4: Cold-formed structural sheeting

Artikelnummer: STD-80041862

Utgåva: 2

Fastställd: 2023-03-28

Antal sidor: 88

Ersätter: SS-EN 1999-1-4:2007/AC:2009 , SS-EN 1999-1-4:2007 , SS-EN 1999-1-4:2007 , SS-EN 1999-1-4:2007/A1:2011