Standard Svensk standard · SS-EN 1999-1-4:2007

Eurokod 9: Dimensionering av aluminiumkonstruktioner - Del 1-4: Kallformad profilerad plåt

Status: Gällande

Denna standard ingår i vårt avtal med Boverket gällande förbetalda Eurokoder, följ länken nedan och se om du omfattas av det avtalet.
https://www.sis.se/avtal-boverket/

EN 1999 kan tillämpas för projektering av byggnader, anläggningar och andra bärverk i aluminium. Den uppfyller principer och krav i EN 1990 - Grundläggande dimensioneringsregler för bärverk - avseende säkerhet och funktion hos bärverk samt grunderna för deras dimensionering och verifiering.

EN 1999 behandlar endast krav på bärförmåga, brukbarhet, beständighet och motståndsförmåga mot brand i bärverk av aluminium. Andra krav, t.ex- avseende termisk- eller ljudisolering, omfattas inte.

Omfattning
1.1.2 Scope of EN 1999-1-4 (1)P EN 1999-1-4 gives design requirements for cold-formed trapezoidal aluminium sheeting. It applies to cold-formed aluminium products made from hot rolled or cold rolled sheet or strip that have been cold-formed by such processes as cold-rolled forming or press-breaking. The execution of aluminium structures made of cold-formed sheeting is covered in EN 1090-3. NOTE The rules in this part complement the rules in other parts of EN 1999-1. (2) Methods are also given for stressed-skin design using aluminium sheeting as a structural diaphragm. (3) This part does not apply to cold-formed aluminium profiles like C-, Z- etc profiles nor cold-formed and welded circular or rectangular hollow sections. (4) EN 1999-1-4 gives methods for design by calculation and for design assisted by testing. The methods for the design by calculation apply only within stated ranges of material properties and geometrical properties for which sufficient experience and test evidence is available. These limitations do not apply to design by testing. (5) EN 1999-1-4 does not cover load arrangement for loads during execution and maintenance.

Ämnesområden

Tekniska aspekter (91.010.30) Eurokod 9, Aluminiumkonstruktioner (91.070.09) Eurokod, övrigt (91.070.80) Metallkonstruktioner (91.080.10) Aluminiumkonstruktioner (91.080.17)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Stål- och aluminiumkonstruktioner samt samverkanskonstruktioner i stål och betong, SIS/TK 188

Internationell titel: Eurocode 9 - Design of aluminium structures - Part 1-4: Cold formed structural sheeting

Artikelnummer: STD-105136

Utgåva: 1

Fastställd: 2007-03-07

Antal sidor: 72

Finns även på: SS-EN 1999-1-4:2007