Standard Svensk standard · SS-EN 1993-3-1:2006

Eurokod 3: Dimensionering av stålkonstruktioner - Del 3-1: Torn och master

Status: Gällande

Denna standard ingår i vårt avtal med Boverket gällande förbetalda Eurokoder, följ länken nedan och se om du omfattas av det avtalet.
https://www.sis.se/avtal-boverket/

Omfattning
(1) Denna del 3.1 av EN 1993 är tillämplig för dimensionering av fackverkstorn och stagade master och för dimensionering av denna typ av konstruktioner som bär prismatiska, cylindriska eller andra element. Regler för fristående cylindriska och koniska torn och stagade master och skorstenar ges i del 3.2 av EN 1993. Regler för stag till stagade konstruktioner, inklusive stagade skorstenar ges I EN 1993-1-11 med tillägg i denna del. (2) Reglerna i denna del av EN 1993 är tillägg till de som ges i del 1. (3) Om tillämpligheten av en regel är begränsad av praktiska skäl eller på grund av förenklingar förklaras dess användningsområde och begränsningar av tillämpningsområdet ges.

Ämnesområden

Tekniska aspekter (91.010.30) Övriga aspekter (91.010.99) Eurokod 3, Stålkonstruktioner (91.070.03) Eurokod, övrigt (91.070.80) Stålkonstruktioner (91.080.13)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Stål- och aluminiumkonstruktioner samt samverkanskonstruktioner i stål och betong, SIS/TK 188

Internationell titel: Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 3-1: Towers and masts and chimneys - Towers and masts

Artikelnummer: STD-8014496

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-11-06

Antal sidor: 88

Finns även på: SS-EN 1993-3-1:2006

Ersätter: SS-ENV 1993-3-1