Standard Svensk standard · SS-EN 1993-1-12:2007

Eurokod 3: Dimensionering av stålkonstruktioner - Del 1-12: Tilläggsregler för stålsorter upp till S700

Status: Gällande · Korrigeras av: SS-EN 1993-1-12:2007/AC:2009 , SS-EN 1993-1-12:2007/AC:2009

Denna standard ingår i vårt avtal med Boverket gällande förbetalda Eurokoder, följ länken nedan och se om du omfattas av det avtalet.
https://www.sis.se/avtal-boverket/

EN 1993-1-12 ger regler som får användas tillsammans med delarna
— EN1993-1-1
— EN 1993-1-2
— EN 1993-1-3
— EN 1993-1-4
— EN 1993-1-5
— EN 1993-1-6
— EN 1993-1-7
— EN 1993-1-8
— EN 1993-1-9
— EN 1993-1-10
— EN 1993-1
— EN 1993-3-1
— EN 1993-3-2
— EN 1993-4-1
— EN 1993-4-2
— EN 1993-4-3
— EN 1993-5
— EN 1993-6
för att möjliggöra dimensionering av stålbärverk med stålsorter högre än S460 och upp till S700.

Bärverk eller bärverksdelar får utföras med stålsorter högre än S460 och upp till S700 om tilläggsreglerna i kapitel 2 och 3 beaktas tillsammans med tillhörande standard enligt (1). Tilläggsreglerna anger antingen att en hel standard eller ett stycke inte är tillämplig eller att tillämpningen av ett stycke begränsas eller ändras. Tilläggsregeln anges med paragrafnummer för den ändrade regeln i den ursprungliga standarden.

 

Omfattning
(1) EN 1993-1-12 ger regler som får användas tillsammans med delarna — EN1993-1-1 — EN 1993-1-2 — EN 1993-1-3 — EN 1993-1-4 — EN 1993-1-5 — EN 1993-1-6 — EN 1993-1-7 — EN 1993-1-8 — EN 1993-1-9 — EN 1993-1-10 — EN 1993-1 — EN 1993-3-1 — EN 1993-3-2 — EN 1993-4-1 — EN 1993-4-2 — EN 1993-4-3 — EN 1993-5 — EN 1993-6 för att möjliggöra dimensionering av stålbärverk med stålsorter högre än S460 och upp till S700. (2) Bärverk eller bärverksdelar får utföras med stålsorter högre än S460 och upp till S700 om tilläggsreg-lerna i kapitel 2 och 3 beaktas tillsammans med tillhörande standard enligt (1). Tilläggsreglerna anger an-tingen att en hel standard eller ett stycke inte är tillämplig eller att tillämpningen av ett stycke begränsas eller ändras. Tilläggsregeln anges med paragrafnummer för den ändrade regeln i den ursprungliga standarden.1

Ämnesområden

Tekniska aspekter (91.010.30) Eurokod 3, Stålkonstruktioner (91.070.03) Eurokod, bro (91.070.60) Eurokod, övrigt (91.070.80) Stålkonstruktioner (91.080.13)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Stål- och aluminiumkonstruktioner samt samverkanskonstruktioner i stål och betong, SIS/TK 188

Internationell titel: Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-12: Additional rules for the extension of EN 1993 up to steel grades S 700

Artikelnummer: STD-68066

Utgåva: 1

Fastställd: 2007-03-07

Antal sidor: 24

Finns även på: SS-EN 1993-1-12:2007