Standard Swedish standard · SS-EN 1993-1-12:2007

Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-12: Additional rules for the extension of EN 1993 up to steel grades S 700

Status: Valid · Corrected by: SS-EN 1993-1-12:2007/AC:2009 , SS-EN 1993-1-12:2007/AC:2009

Scope
(1) EN 1993-1-12 ger regler som får användas tillsammans med delarna — EN1993-1-1 — EN 1993-1-2 — EN 1993-1-3 — EN 1993-1-4 — EN 1993-1-5 — EN 1993-1-6 — EN 1993-1-7 — EN 1993-1-8 — EN 1993-1-9 — EN 1993-1-10 — EN 1993-1 — EN 1993-3-1 — EN 1993-3-2 — EN 1993-4-1 — EN 1993-4-2 — EN 1993-4-3 — EN 1993-5 — EN 1993-6 för att möjliggöra dimensionering av stålbärverk med stålsorter högre än S460 och upp till S700. (2) Bärverk eller bärverksdelar får utföras med stålsorter högre än S460 och upp till S700 om tilläggsreg-lerna i kapitel 2 och 3 beaktas tillsammans med tillhörande standard enligt (1). Tilläggsreglerna anger an-tingen att en hel standard eller ett stycke inte är tillämplig eller att tillämpningen av ett stycke begränsas eller ändras. Tilläggsregeln anges med paragrafnummer för den ändrade regeln i den ursprungliga standarden.1

Subjects

Technical aspects Eurocode 3, Design of steel structures Eurocodes, bridge Eurocodes, others Steel structures


Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Bygg och anläggning

International title: Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-12: Additional rules for the extension of EN 1993 up to steel grades S 700

Article no: STD-68066

Edition: 1

Approved: 3/7/2007

No of pages: 24

Also available in: SS-EN 1993-1-12:2007