Standard Svensk standard · SS-EN 1993-1-12:2007/AC:2009

Eurokod 3: Dimensionering av stålkonstruktioner - Del 1-12: Tilläggsregler för stålsorter upp till S 700

Status: Gällande

Ämnesområden

Tekniska aspekter (91.010.30) Eurokod 3, Stålkonstruktioner (91.070.03) Eurokod, bro (91.070.60) Eurokod, övrigt (91.070.80) Stålkonstruktioner (91.080.13)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Stål- och aluminiumkonstruktioner samt samverkanskonstruktioner i stål och betong, SIS/TK 188

Internationell titel: Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-12: Additional rules for the extension of EN 1993 up to steel grades S 700

Artikelnummer: STD-69625

Utgåva: 1

Fastställd: 2009-05-08

Antal sidor: 8

Finns även på: SS-EN 1993-1-12:2007/AC:2009

Korrigerar: SS-EN 1993-1-12:2007 , SS-EN 1993-1-12:2007