Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/TR 17052:2017

Guide för tillämpning av EN 1090-1:2009+A1:2011, Utförande av stål- och aluminiumkonstruktioner - Del 1: Bedömning av bärverksdelars överensstämmelse med ställda krav

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/TR 17052:2017

Guide för tillämpning av EN 1090-1:2009+A1:2011, Utförande av stål- och aluminiumkonstruktioner - Del 1: Bedömning av bärverksdelars överensstämmelse med ställda krav
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 793 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 793 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Omfattningen för SS-EN 1090-1:2009+A1:2011 anger att standarden täcker bärverksdelar och byggsatser vilka i detta dokument benämns bärande byggprodukter. Detta dokument ger information som tydliggör när en bärande byggprodukt omfattas av SS-EN 1090-1:2009+A1:2011 och ger en förteckning över exempel på produkter som omfattas respektive inte omfattas.

Ämnesområden

Metallkonstruktioner (91.080.10)


Köp denna standard

Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/TR 17052:2017

Guide för tillämpning av EN 1090-1:2009+A1:2011, Utförande av stål- och aluminiumkonstruktioner - Del 1: Bedömning av bärverksdelars överensstämmelse med ställda krav
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 793 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 793 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Stål- och aluminiumkonstruktioner samt samverkanskonstruktioner i stål och betong, SIS/TK 188

Internationell titel: Guidelines on implementing EN 1090-1:2009+A1:2011, Execution of steel structures and aluminium structures - Part 1: Requirements for conformity assessment of structural components

Artikelnummer: STD-8029159

Utgåva: 1

Fastställd: 2017-10-24

Antal sidor: 24

Finns även på: SIS-CEN/TR 17052:2017