Standard Technical reports · SIS-CEN/TR 17052:2017

Guidelines on implementing EN 1090-1:2009+A1:2011, Execution of steel structures and aluminium structures - Part 1: Requirements for conformity assessment of structural components

Status: Valid

Scope
Omfattningen för SS-EN 1090-1:2009+A1:2011 anger att standarden täcker bärverksdelar och byggsatser vilka i detta dokument benämns bärande byggprodukter. Detta dokument ger information som tydliggör när en bärande byggprodukt omfattas av SS-EN 1090-1:2009+A1:2011 och ger en förteckning över exempel på produkter som omfattas respektive inte omfattas.

Subjects

Metal structures


Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Bygg och anläggning

International title: Guidelines on implementing EN 1090-1:2009+A1:2011, Execution of steel structures and aluminium structures - Part 1: Requirements for conformity assessment of structural components

Article no: STD-8029159

Edition: 1

Approved: 10/24/2017

No of pages: 24

Also available in: SIS-CEN/TR 17052:2017