Standard Svensk standard · SS-EN 1999-1-2:2007/AC:2009

Eurokod 9: Dimensionering av aluminiumkonstruktioner - Del 1-2: Brandteknisk dimensionering

Status: Gällande till 2028-03-30

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1999-1-2:2007/AC:2009

Eurokod 9: Dimensionering av aluminiumkonstruktioner - Del 1-2: Brandteknisk dimensionering
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 0 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 0 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 0 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Brandtålighet för byggnadsmaterial (13.220.50) Tekniska aspekter (91.010.30) Eurokod 3, Stålkonstruktioner (91.070.03) Eurokod, brand (91.070.70) Aluminiumkonstruktioner (91.080.17)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1999-1-2:2007/AC:2009

Eurokod 9: Dimensionering av aluminiumkonstruktioner - Del 1-2: Brandteknisk dimensionering
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 0 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 0 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 0 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Stål- och aluminiumkonstruktioner samt samverkanskonstruktioner i stål och betong, SIS/TK 188

Internationell titel: Eurocode 9 - Design of aluminium structures - Part 1-2: Structural fire design

Artikelnummer: STD-71558

Utgåva: 1

Fastställd: 2009-10-26

Gällande till: 2028-03-30

Antal sidor: 8

Korrigerar: SS-EN 1999-1-2:2007

Ersätts av: SS-EN 1999-1-2:2023