Standard Svensk standard · SS-EN 1993-6:2007

Eurokod 3 : Dimensionering av stålkonstruktioner - Del 6: Kranbanor

Status: Gällande

Denna standard ingår i vårt avtal med Boverket gällande förbetalda Eurokoder, följ länken nedan och se om du omfattas av det avtalet. 
https://www.sis.se/avtal-boverket/

Denna del 6 av EN 1993 innehåller dimensioneringsregler för kranbanebalkar och andra konstruktioner som bär upp kranar.

Reglerna i del 6 kompletterar, ändrar eller ersätter motsvarande regler i EN 1993-1.

De behandlar traverskranbanor för inom- och utomhusbruk såsom banor för:
a) traverser som antingen:
    - bärs ovanpå kranbanebalkarna eller
    - hänger under kranbanebalkarna (hängtraverser),
b) telfrar, som hänger i en balk.

Ytterligare regler ges för tillbehör som kranräler, ändstopp, travershyllor, sidostagningar och sidostagande konstruktioner (oftast fackverk). Dock behandlas inte räler monterade på annat än stålkonstruktioner eller räler för annat ändamål.

Beträffande seismisk dimensionering hänvisas till EN 1998.

Beträffande bärförmåga vid brand hänvisas till EN 1993-1-2.

Omfattning
(1) Denna del 6 av EN 1993 innehåller dimensioneringsregler för kranbanebalkar och andra konstruktioner som bär upp kranar. (2) Reglerna i del 6 kompletterar, ändrar eller ersätter motsvarande regler i EN 1993-1. (3) De behandlar traverskranbanor för inom- och utomhusbruk såsom banor för: a) traverser som antingen: - bärs ovanpå kranbanebalkarna eller -hänger under kranbanebalkarna (hängtraverser), b) telfrar, som hänger i en balk. (4) Ytterligare regler ges för tillbehör som kranräler, ändstopp, travershyllor, sidostagningar och sidostagande konstruktioner (oftast fackverk). Dock behandlas inte räler monterade på annat än stålkonstruktioner eller räler för annat ändamål. (5) Kranar liksom all annan rörlig utrustning behandlas inte. Regler för kranar behandlas i EN 13001. (6) Betäffande seismisk dimensionering hänvisas till EN 1998. (7) Beträffande bärförmåga vid brand hänvisas till EN 1993-1-2.

Ämnesområden

Lyftkranar (53.020.20) Tekniska aspekter (91.010.30) Eurokod 3, Stålkonstruktioner (91.070.03) Eurokod, övrigt (91.070.80) Stålkonstruktioner (91.080.13)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Stål- och aluminiumkonstruktioner samt samverkanskonstruktioner i stål och betong, SIS/TK 188

Internationell titel: Eurocode 3: Design of steel structures - Part 6 : Crane supporting structures

Artikelnummer: STD-77599

Utgåva: 1

Fastställd: 2007-05-04

Antal sidor: 52

Finns även på: SS-EN 1993-6:2007