Standard Svensk standard · SS-EN 1993-6:2007

Eurokod 3 : Dimensionering av stålkonstruktioner - Del 6: Kranbanor

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1993-6:2007

Eurokod 3 : Dimensionering av stålkonstruktioner - Del 6: Kranbanor
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 570 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 570 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 512 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Denna standard ingår i vårt avtal med Boverket gällande förbetalda Eurokoder, följ länken nedan och se om du omfattas av det avtalet.

Ta del av de svenska eurokoderna >>


Denna del 6 av EN 1993 innehåller dimensioneringsregler för kranbanebalkar och andra konstruktioner som bär upp kranar.

Reglerna i del 6 kompletterar, ändrar eller ersätter motsvarande regler i EN 1993-1.

De behandlar traverskranbanor för inom- och utomhusbruk såsom banor för:
a) traverser som antingen:

  • bärs ovanpå kranbanebalkarna eller
  • hänger under kranbanebalkarna (hängtraverser),

b) telfrar, som hänger i en balk.

Ytterligare regler ges för tillbehör som kranräler, ändstopp, travershyllor, sidostagningar och sidostagande konstruktioner (oftast fackverk). Dock behandlas inte räler monterade på annat än stålkonstruktioner eller räler för annat ändamål.

Beträffande seismisk dimensionering hänvisas till EN 1998.

Beträffande bärförmåga vid brand hänvisas till EN 1993-1-2.

Omfattning
(1) Denna del 6 av EN 1993 innehåller dimensioneringsregler för kranbanebalkar och andra konstruktioner som bär upp kranar.


(2) Reglerna i del 6 kompletterar, ändrar eller ersätter motsvarande regler i EN 1993-1.


(3) De behandlar traverskranbanor för inom- och utomhusbruk såsom banor för:

a) traverser som antingen:

- bärs ovanpå kranbanebalkarna eller

-hänger under kranbanebalkarna (hängtraverser),

b) telfrar, som hänger i en balk.


(4) Ytterligare regler ges för tillbehör som kranräler, ändstopp, travershyllor, sidostagningar och sidostagande konstruktioner (oftast fackverk). Dock behandlas inte räler monterade på annat än stålkonstruktioner eller räler för annat ändamål.


(5) Kranar liksom all annan rörlig utrustning behandlas inte. Regler för kranar behandlas i EN 13001.


(6) Betäffande seismisk dimensionering hänvisas till EN 1998.


(7) Beträffande bärförmåga vid brand hänvisas till EN 1993-1-2.

Ämnesområden

Lyftkranar (53.020.20) Tekniska aspekter (91.010.30) Eurokod 3, Stålkonstruktioner (91.070.03) Eurokod, övrigt (91.070.80) Stålkonstruktioner (91.080.13)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1993-6:2007

Eurokod 3 : Dimensionering av stålkonstruktioner - Del 6: Kranbanor
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 570 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 570 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 512 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Stål- och aluminiumkonstruktioner samt samverkanskonstruktioner i stål och betong, SIS/TK 188

Internationell titel: Eurocode 3: Design of steel structures - Part 6 : Crane supporting structures

Artikelnummer: STD-77599

Utgåva: 1

Fastställd: 2007-05-04

Antal sidor: 52

Finns även på: SS-EN 1993-6:2007