Standard Swedish standard · SS-EN 1993-6:2007

Eurocode 3: Design of steel structures - Part 6 : Crane supporting structures

Status: Valid

Scope
(1) Denna del 6 av EN 1993 innehåller dimensioneringsregler för kranbanebalkar och andra konstruktioner som bär upp kranar. (2) Reglerna i del 6 kompletterar, ändrar eller ersätter motsvarande regler i EN 1993-1. (3) De behandlar traverskranbanor för inom- och utomhusbruk såsom banor för: a) traverser som antingen: - bärs ovanpå kranbanebalkarna eller -hänger under kranbanebalkarna (hängtraverser), b) telfrar, som hänger i en balk. (4) Ytterligare regler ges för tillbehör som kranräler, ändstopp, travershyllor, sidostagningar och sidostagande konstruktioner (oftast fackverk). Dock behandlas inte räler monterade på annat än stålkonstruktioner eller räler för annat ändamål. (5) Kranar liksom all annan rörlig utrustning behandlas inte. Regler för kranar behandlas i EN 13001. (6) Betäffande seismisk dimensionering hänvisas till EN 1998. (7) Beträffande bärförmåga vid brand hänvisas till EN 1993-1-2.

Subjects

Cranes (53.020.20) Technical aspects (91.010.30) Eurocode 3, Design of steel structures (91.070.03) Eurocodes, others (91.070.80) Steel structures (91.080.13)


Product information

Language: Swedish

Written by: SIS

International title:

Article no: STD-77599

Edition: 1

Approved: 5/4/2007

No of pages: 52

Also available in: SS-EN 1993-6:2007