Standard Svensk standard · SS-EN 1993-1-11:2006/AC:2009

Eurokod 3: Dimensionering av stålkonstruktioner - Del 1-11: Dragbelastade komponenter

Status: Gällande

Ämnesområden

Tekniska aspekter (91.010.30) Eurokod 3, Stålkonstruktioner (91.070.03) Eurokod, övrigt (91.070.80) Stålkonstruktioner (91.080.13) Brobyggnad (93.040)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Stål- och aluminiumkonstruktioner samt samverkanskonstruktioner i stål och betong, SIS/TK 188

Internationell titel: Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-11: Design of structures with tension components

Artikelnummer: STD-69623

Utgåva: 1

Fastställd: 2009-05-08

Antal sidor: 8

Korrigerar: SS-EN 1993-1-11:2006 , SS-EN 1993-1-11:2006