Standard Svensk standard · SS-EN 1993-1-11:2006

Eurokod 3: Dimensionering av stålkonstruktioner - Del 1-11: Dragbelastade komponenter

Status: Gällande · Korrigeras av: SS-EN 1993-1-11:2006/AC:2009

Denna standard ingår i vårt avtal med Boverket gällande förbetalda Eurokoder, följ länken nedan och se om du omfattas av det avtalet.

Ta del av de svenska eurokoderna >>


EN 1993-1-11 ger dimensioneringsregler för bärverk med dragna komponenter av stål som, genom anslutningar med bärverket, är juster- och utbytbara, se tabell 1.1.

ANM. På grund av krav på juster- och utbytbarhet är sådana komponenter i allmänhet förtillverkade och levererade till byggarbetsplatsen för montage i bärverket. Dragna komponenter som inte är juster- eller utbytbara, t.ex. luftspunna kablar i hängbroar, eller linor i utvändigt efterspända broar, omfattas inte av denna del. Regler i denna standard kan dock vara tillämpbara.

Denna standard ger även regler för bestämning av de tekniska kraven för förtillverkade dragna komponenter med hänsyn till säkerhet, brukbarhet och beständighet.

Omfattning
(1) EN1993-1-11 ger dimensioneringsregler för bärverk med dragna komponenter av stål som, genom anslutningar med bärverket, är juster- och utbytbara, se tabell 1.1. ANM. På grund av krav på juster- och utbytbarhet är sådana komponenter i allmänhet förtillverkade och levererade till byggarbetsplatsen för montage i bärverket. Dragna komponenter som inte är juster- eller utbytbara, t.ex. luftspunna kablar i hängbroar, eller linor i utvändigt efterspända broar, omfattas inte av denna del. Regler i denna standard kan dock vara tillämpbara. (2) Denna standard ger även regler för bestämning av de tekniska kraven för förtillverkade dragna komponenter med hänsyn till säkerhet, brukbarhet och beständighet.

Ämnesområden

Tekniska aspekter (91.010.30) Eurokod 3, Stålkonstruktioner (91.070.03) Eurokod, övrigt (91.070.80) Stålkonstruktioner (91.080.13) Brobyggnad (93.040)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Stål- och aluminiumkonstruktioner samt samverkanskonstruktioner i stål och betong, SIS/TK 188

Internationell titel: Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-11: Design of structures with tension components

Artikelnummer: STD-74768

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-11-06

Antal sidor: 48

Finns även på: SS-EN 1993-1-11:2006

Ersätter: SS-ENV 1993-2