Standard Swedish standard · SS-EN 1993-1-11:2006

Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-11: Design of structures with tension components

Status: Valid

· Corrected by: SS-EN 1993-1-11:2006/AC:2009
Scope
(1) EN1993-1-11 ger dimensioneringsregler för bärverk med dragna komponenter av stål som, genom anslutningar med bärverket, är juster- och utbytbara, se tabell 1.1.


ANM. På grund av krav på juster- och utbytbarhet är sådana komponenter i allmänhet förtillverkade och levererade till byggarbetsplatsen för montage i bärverket. Dragna komponenter som inte är juster- eller utbytbara, t.ex. luftspunna kablar i hängbroar, eller linor i utvändigt efterspända broar, omfattas inte av denna del. Regler i denna standard kan dock vara tillämpbara.


(2) Denna standard ger även regler för bestämning av de tekniska kraven för förtillverkade dragna komponenter med hänsyn till säkerhet, brukbarhet och beständighet.

Subjects

Technical aspects (91.010.30) Eurocode 3, Design of steel structures (91.070.03) Eurocodes, others (91.070.80) Steel structures (91.080.13) Bridge construction (93.040)


Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Bygg och anläggning

International title:

Article no: STD-74768

Edition: 1

Approved: 11/6/2006

No of pages: 48

Also available in: SS-EN 1993-1-11:2006

Replaces: SS-ENV 1993-2