Standard Svensk standard · SS-ENV 1993-2

Stålkonstruktioner - Dimensionering - Eurocode 3 - Del 2: Stålbroar

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 1993-1-11:2006 , SS-EN 1993-1-11:2006 , SS-EN 1993-2:2006 , SS-EN 1993-2:2006

Ämnesområden

Tekniska aspekter Metallkonstruktioner Brobyggnad


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Stål- och aluminiumkonstruktioner samt samverkanskonstruktioner i stål och betong, SIS/TK 188

Internationell titel: Eurocode 3: Design of steel structures - Part 2: Steel bridges

Artikelnummer: STD-24592

Utgåva: 1

Fastställd: 1999-02-26

Antal sidor: 183

Ersätts av: SS-EN 1993-1-11:2006 , SS-EN 1993-1-11:2006 , SS-EN 1993-2:2006 , SS-EN 1993-2:2006