Standard Svensk standard · SS-EN 1993-1-2:2005

Eurokod 3: Dimensionering av stålkonstruktioner - Del 1-2: Brandteknisk dimensionering

Status: Gällande till 2028-03-30

· Korrigeras av: SS-EN 1993-1-2:2005/AC:2009
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1993-1-2:2005

Eurokod 3: Dimensionering av stålkonstruktioner - Del 1-2: Brandteknisk dimensionering
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 731 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Denna standard ingår i vårt avtal med Boverket gällande förbetalda Eurokoder, följ länken nedan och se om du omfattas av det avtalet.

Ta del av de svenska eurokoderna >>


EN 1993 får tillämpas för projektering av byggnader och anläggningar i stål. Den uppfyller principer och krav i EN 1990 – Grundläggande dimensioneringsregler för bärverk – avseende säkerhet och funktion hosbärverk samt grunderna för deras dimensionering och verifiering. 

EN 1993 behandlar endast krav på bärförmåga, funktion, beständighet och motståndsförmåga mot brand. Andra krav, t.ex. avseende termisk eller akustisk isolering, beaktas inte.

Standarden :

  • Beskriver principer, krav och regler för brandteknisk dimensionering av byggnader i stål påverkade av brand. 
  • Är avsedd att användas av byggherrar (t ex för beskrivning av deras särskilda krav), samt projektörer, entreprenörer och berörda myndigheter. 
  • Gäller för bärverk, eller delar av bärverk, som omfattas av EN 1993-1 och som dimensionerats därefter, 
  • Behandlar dimensionering av bärverk i stål med hänsyn till olyckslasten brand och är avsedd att användas tillsammans med EN 1993-1-1 och EN 1991-1-2. EN 1993-1-2 anger endast skillnader från eller tillägg till dimensioneringsmetoder vid normal temperatur. 
  • Behandlar endast metoder för passivt brandskydd. 
  • Gäller för bärverk av stål som ska uppfylla kraven på lastbärande funktion under påverkan av brand, i termer att undvika förtida kollaps av bärverket (denna del innehåller inte regler för avskiljande konstruktioner). 
  • Ger principer och råd för dimensionering av bärverk med föreskrivna krav med hänsyn till bärförmåga och krav på funktion.
Omfattning
(1) EN 1993 får tillämpas för projektering av byggnader och anläggningar i stål. Den uppfyller principer och krav i EN 1990 – Grundläggande dimensioneringsregler för bärverk – avseende säkerhet och funktion hos
bärverk samt grunderna för deras dimensionering och verifiering.

(2) EN 1993 behandlar endast krav på bärförmåga, funktion, beständighet och motståndsförmåga mot brand. Andra krav, t ex avseende termisk eller akustisk isolering, beaktas inte.

(3) EN 1993 är avsedd att användas tillsammans med:

EN 1990: Grundläggande dimensioneringsregler för bärverk

EN 1991: Laster på bärverk

ENs, ETAGs och ETAs för byggprodukter tillämpliga för stålkonstruktioner

EN 1090: Utförande av stålkonstruktioner

EN 1992 till EN 1999 där bärverk i stål och stålkonstruktioner hänvisas till

(4) EN 1993 är uppdelad i följande delar:

EN 1993-1 imensionering av stålkonstruktioner: Allmänna regler och regler för byggnader.

EN 1993-2 Dimensionering av stålkonstruktioner: Broar.

EN 1993-3 Dimensionering av stålkonstruktioner: Torn, master och skorstenar.

EN 1993-4 Dimensionering av stålkonstruktioner: Silor, cisterner och rörledningar.

EN 1993-5 Dimensionering av stålkonstruktioner: Pålar och spont.

EN 1993-6 Dimensionering av stålkonstruktioner: Kranbanor.

Ämnesområden

Brandtålighet för byggnadsmaterial (13.220.50) Tekniska aspekter (91.010.30) Eurokod 3, Stålkonstruktioner (91.070.03) Eurokod, brand (91.070.70) Stålkonstruktioner (91.080.13)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1993-1-2:2005

Eurokod 3: Dimensionering av stålkonstruktioner - Del 1-2: Brandteknisk dimensionering
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 731 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Stål- och aluminiumkonstruktioner samt samverkanskonstruktioner i stål och betong, SIS/TK 188

Internationell titel: Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-2: General rules - Structural fire design

Artikelnummer: STD-75897

Utgåva: 1

Fastställd: 2005-04-29

Gällande till: 2028-03-30

Antal sidor: 92

Finns även på: SS-EN 1993-1-2:2005

Ersätter: SS-ENV 1993-1-2

Parallell utgåva: SS-EN 1993-1-2:2024