Standard Svensk standard · SS-ENV 1993-1-2

Stålkonstruktioner - Dimensionering: Eurocode 3 - Del 1-2: Brandteknisk dimensionering

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 1993-1-2:2005 , SS-EN 1993-1-2:2005

Ämnesområden

Brandskydd (13.220.20) Byggnader (91.040) Metallkonstruktioner (91.080.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: BST

Internationell titel: Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-2: General rules - Structural fire design

Artikelnummer: STD-20271

Utgåva: 1

Fastställd: 1997-03-27

Antal sidor: 72

Ersätts av: SS-EN 1993-1-2:2005 , SS-EN 1993-1-2:2005