Standard Swedish standard · SS-EN 1993-1-2:2005

Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-2: General rules - Structural fire design

Status: Valid · Corrected by: SS-EN 1993-1-2:2005/AC:2009

Scope
(1) EN 1993 får tillämpas för projektering av byggnader och anläggningar i stål. Den uppfyller principer och krav i EN 1990 – Grundläggande dimensioneringsregler för bärverk – avseende säkerhet och funktion hos bärverk samt grunderna för deras dimensionering och verifiering. (2) EN 1993 behandlar endast krav på bärförmåga, funktion, beständighet och motståndsförmåga mot brand. Andra krav, t ex avseende termisk eller akustisk isolering, beaktas inte. (3) EN 1993 är avsedd att användas tillsammans med: EN 1990: Grundläggande dimensioneringsregler för bärverk EN 1991: Laster på bärverk ENs, ETAGs och ETAs för byggprodukter tillämpliga för stålkonstruktioner EN 1090: Utförande av stålkonstruktioner EN 1992 till EN 1999 där bärverk i stål och stålkonstruktioner hänvisas till (4) EN 1993 är uppdelad i följande delar: EN 1993-1 imensionering av stålkonstruktioner: Allmänna regler och regler för byggnader. EN 1993-2 Dimensionering av stålkonstruktioner: Broar. EN 1993-3 Dimensionering av stålkonstruktioner: Torn, master och skorstenar. EN 1993-4 Dimensionering av stålkonstruktioner: Silor, cisterner och rörledningar. EN 1993-5 Dimensionering av stålkonstruktioner: Pålar och spont. EN 1993-6 Dimensionering av stålkonstruktioner: Kranbanor.

Subjects

Fire-resistance of building materials and elements (13.220.50) Technical aspects (91.010.30) Eurocode 3, Design of steel structures (91.070.03) Eurocodes, fire (91.070.70) Steel structures (91.080.13)


Product information

Language: Swedish

Written by: SIS

International title:

Article no: STD-75897

Edition: 1

Approved: 4/29/2005

No of pages: 92

Also available in: SS-EN 1993-1-2:2005

Replaces: SS-ENV 1993-1-2