Standard Swedish standard · SS-EN 1993-1-2:2005

Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-2: General rules - Structural fire design

Status: Valid to 3/30/2028

· Corrected by: SS-EN 1993-1-2:2005/AC:2009
Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 1993-1-2:2005

Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-2: General rules - Structural fire design
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 731 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
(1) EN 1993 får tillämpas för projektering av byggnader och anläggningar i stål. Den uppfyller principer och krav i EN 1990 – Grundläggande dimensioneringsregler för bärverk – avseende säkerhet och funktion hos
bärverk samt grunderna för deras dimensionering och verifiering.

(2) EN 1993 behandlar endast krav på bärförmåga, funktion, beständighet och motståndsförmåga mot brand. Andra krav, t ex avseende termisk eller akustisk isolering, beaktas inte.

(3) EN 1993 är avsedd att användas tillsammans med:

EN 1990: Grundläggande dimensioneringsregler för bärverk

EN 1991: Laster på bärverk

ENs, ETAGs och ETAs för byggprodukter tillämpliga för stålkonstruktioner

EN 1090: Utförande av stålkonstruktioner

EN 1992 till EN 1999 där bärverk i stål och stålkonstruktioner hänvisas till

(4) EN 1993 är uppdelad i följande delar:

EN 1993-1 imensionering av stålkonstruktioner: Allmänna regler och regler för byggnader.

EN 1993-2 Dimensionering av stålkonstruktioner: Broar.

EN 1993-3 Dimensionering av stålkonstruktioner: Torn, master och skorstenar.

EN 1993-4 Dimensionering av stålkonstruktioner: Silor, cisterner och rörledningar.

EN 1993-5 Dimensionering av stålkonstruktioner: Pålar och spont.

EN 1993-6 Dimensionering av stålkonstruktioner: Kranbanor.

Subjects

Fire-resistance of building materials and elements (13.220.50) Technical aspects (91.010.30) Eurocode 3, Design of steel structures (91.070.03) Eurocodes, fire (91.070.70) Steel structures (91.080.13)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 1993-1-2:2005

Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-2: General rules - Structural fire design
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 731 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: Svenska institutet för standarder

International title:

Article no: STD-75897

Edition: 1

Approved: 4/29/2005

Valid to: 3/30/2028

No of pages: 92

Also available in: SS-EN 1993-1-2:2005

Replaces: SS-ENV 1993-1-2

Parallell edition: SS-EN 1993-1-2:2024