Standard Svensk standard · SS-EN 1993-1-2:2005/AC:2009

Eurokod 3: Dimensionering av stålkonstruktioner - Del 1-2: Brandteknisk dimensionering

Status: Gällande

Ämnesområden

Brandtålighet för byggnadsmaterial (13.220.50) Tekniska aspekter (91.010.30) Eurokod 3, Stålkonstruktioner (91.070.03) Eurokod, brand (91.070.70) Stålkonstruktioner (91.080.13)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Stål- och aluminiumkonstruktioner samt samverkanskonstruktioner i stål och betong, SIS/TK 188

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-69303

Utgåva: 1

Fastställd: 2009-03-30

Antal sidor: 16

Korrigerar: SS-EN 1993-1-2:2005 , SS-EN 1993-1-2:2005