Standard Svensk standard · SS-EN 1993-4-2:2007/AC:2009

Eurokod 3: Dimensionering av stålkonstruktioner - Del 4-2: Cisterner

Status: Gällande

Ämnesområden

Stationära behållare och tankar (23.020.10) Tekniska aspekter (91.010.30) Eurokod 3, Stålkonstruktioner (91.070.03) Eurokod, övrigt (91.070.80) Stålkonstruktioner (91.080.13)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Stål- och aluminiumkonstruktioner samt samverkanskonstruktioner i stål och betong, SIS/TK 188

Internationell titel: Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 4-2: Tanks

Artikelnummer: STD-70453

Utgåva: 2

Fastställd: 2009-08-17

Antal sidor: 16

Korrigerar: SS-EN 1993-4-2:2007