Standard Svensk standard · SS-EN 1993-3-2:2006

Eurokod 3 : Dimensionering av stålkonstruktioner - Del 3-2: Skorstenar

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1993-3-2:2006

Eurokod 3 : Dimensionering av stålkonstruktioner - Del 3-2: Skorstenar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 570 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 570 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 512 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Denna standard ingår i vårt avtal med Boverket gällande förbetalda Eurokoder, följ länken nedan och se om du omfattas av det avtalet.

Ta del av de svenska eurokoderna >>

Omfattning
(1) Denna del 3.2 av EN 1993 gäller för dimensionering av vertikala stålskorstenar med cylindrisk eller konisk form. Den omfattar skorstenar som är fristående, sidostödda på olika nivåer eller stagade.


(2) Reglerna i denna del kompletterar de regler som ges i EN 1993 del 1.1.


(3) Denna del 3.2 behandlar endast kraven på stålskorstenars bärförmåga (hållfasthet, stabilitet och utmattning).


ANM. I det här sammanhanget (dvs. med hänsyn till bärförmåga) avser benämningen skorsten:


a) skorstenskonstruktioner

b) cylindriska tornelement av stål

c) stagade cylindriska mastdelar av stål


(4) Beträffande regler för kemiskt angrepp, termodynamisk inverkan eller värmeisolering se EN 13084-1. Beträffande utförande av skorstenskanaler se EN 13084-6.


(5) Armerade betongfundament för stålskorstenar omfattas av EN 1992 och EN 1997. Se även 4.7 och 5.4 i EN 13084-1.


(6) Vindlast bestäms enligt EN 1991-1-4.


ANM. I bilaga B i EN 1993-3-1 ges metoder för beräkning av vindens inverkan på stagade skorstenar.


(7) Denna del omfattar inte regler för seismisk dimensionering. För seismisk dimensionering hänvisas till EN 1998-6. Se även 5.2.4.1 i EN 13084-1.


(8) Regler för stag och staginfästningar ges i EN 1993-3-1 och i EN 1993-1-11.


(9) Beträffande stålskorstenars utförande hänvisas till EN 1990, del 2 och EN 13084-1.


ANM. Utförande behandlas i den omfattning som krävs för att påvisa kvaliteten för de konstruktionsmaterial och produkter som bör användas, samt för att uppnå den yrkesskicklighet som krävs på arbetsplatsen för att motsvara antagandena i dimensioneringsreglerna.

Ämnesområden

Tekniska aspekter (91.010.30) Övriga aspekter (91.010.99) Skorstenar, schakt, kanaler (91.060.40) Eurokod 3, Stålkonstruktioner (91.070.03) Stålkonstruktioner (91.080.13)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1993-3-2:2006

Eurokod 3 : Dimensionering av stålkonstruktioner - Del 3-2: Skorstenar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 570 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 570 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 512 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Stål- och aluminiumkonstruktioner samt samverkanskonstruktioner i stål och betong, SIS/TK 188

Internationell titel: Eurocode 3: Design of steel structures - Part 3-2 : Towers, masts and chimneys - Chimneys

Artikelnummer: STD-74769

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-11-06

Antal sidor: 44

Finns även på: SS-EN 1993-3-2:2006

Ersätter: SS-ENV 1993-3-2