Standard Swedish standard · SS-EN 1993-3-2:2006

Eurocode 3: Design of steel structures - Part 3-2 : Towers, masts and chimneys - Chimneys

Status: Valid

Denna standard ingår i vårt avtal med Boverket gällande förbetalda Eurokoder, följ länken nedan och se om du omfattas av det avtalet

  http://www.sis.se/tema/eurokoder/Avtal-Boverket/

Denna del 3.2 av EN 1993 gäller för dimensionering av vertikala stålskorstenar med cylindrisk eller konisk form. Den omfattar skorstenar som är fristående, sidostödda på olika nivåer eller stagade.

Reglerna i denna del kompletterar de regler som ges i EN 1993 del 1.1.

Denna del 3.2 behandlar endast kraven på stålskorstenars bärförmåga (hållfasthet, stabilitet och utmattning).

ANM. I det här sammanhanget (dvs. med hänsyn till bärförmåga) avser benämningen skorsten:

a)skorstenskonstruktioner

b)cylindriska tornelement av stål

c)stagade cylindriska mastdelar av stål

Beträffande regler för kemiskt angrepp, termodynamisk inverkan eller värmeisolering se EN 13084-1. Beträffande utförande av skorstenskanaler se EN 13084-6.

Armerade betongfundament för stålskorstenar omfattas av EN 1992 och EN 1997. Se även 4.7 och 5.4 i EN 13084-1.

Vindlast bestäms enligt EN 1991-1-4.

ANM. I bilaga B i EN 1993-3-1 ges metoder för beräkning av vindens inverkan på stagade skorstenar.

Denna del omfattar inte regler för seismisk dimensionering. För seismisk dimensionering hänvisas till EN 1998-6. Se även 5.2.4.1 i EN 13084-1.

Regler för stag och staginfästningar ges i EN 1993-3-1 och i EN 1993-1-11.

Beträffande stålskorstenars utförande hänvisas till EN 1990, del 2 och EN 13084-1.

ANM. Utförande behandlas i den omfattning som krävs för att påvisa kvaliteten för de konstruktionsmaterial och produkter som bör användas, samt för att uppnå den yrkesskicklighet som krävs på arbetsplatsen för att motsvara antagandena i dimensioneringsreglerna.

Scope
(1) Denna del 3.2 av EN 1993 gäller för dimensionering av vertikala stålskorstenar med cylindrisk eller konisk form. Den omfattar skorstenar som är fristående, sidostödda på olika nivåer eller stagade. (2) Reglerna i denna del kompletterar de regler som ges i EN 1993 del 1.1. (3) Denna del 3.2 behandlar endast kraven på stålskorstenars bärförmåga (hållfasthet, stabilitet och utmattning). ANM. I det här sammanhanget (dvs. med hänsyn till bärförmåga) avser benämningen skorsten: a) skorstenskonstruktioner b) cylindriska tornelement av stål c) stagade cylindriska mastdelar av stål (4) Beträffande regler för kemiskt angrepp, termodynamisk inverkan eller värmeisolering se EN 13084-1. Beträffande utförande av skorstenskanaler se EN 13084-6. (5) Armerade betongfundament för stålskorstenar omfattas av EN 1992 och EN 1997. Se även 4.7 och 5.4 i EN 13084-1. (6) Vindlast bestäms enligt EN 1991-1-4. ANM. I bilaga B i EN 1993-3-1 ges metoder för beräkning av vindens inverkan på stagade skorstenar. (7) Denna del omfattar inte regler för seismisk dimensionering. För seismisk dimensionering hänvisas till EN 1998-6. Se även 5.2.4.1 i EN 13084-1. (8) Regler för stag och staginfästningar ges i EN 1993-3-1 och i EN 1993-1-11. (9) Beträffande stålskorstenars utförande hänvisas till EN 1990, del 2 och EN 13084-1. ANM. Utförande behandlas i den omfattning som krävs för att påvisa kvaliteten för de konstruktionsmaterial och produkter som bör användas, samt för att uppnå den yrkesskicklighet som krävs på arbetsplatsen för att motsvara antagandena i dimensioneringsreglerna.

Subjects

Technical aspects (91.010.30) Other aspects (91.010.99) Chimneys, shafts, ducts (91.060.40) Eurocode 3, Design of steel structures (91.070.03) Steel structures (91.080.13)


Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Bygg och anläggning

International title: Eurocode 3: Design of steel structures - Part 3-2 : Towers, masts and chimneys - Chimneys

Article no: STD-74769

Edition: 1

Approved: 11/6/2006

No of pages: 44

Also available in: SS-EN 1993-3-2:2006

Replaces: SS-ENV 1993-3-2