Standard Svensk standard · SS-ENV 1993-3-2

Stålkonstruktioner - Dimensionering - Eurocode 3 - Del 3-2: Skorstenar

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 1993-3-2:2006 , SS-EN 1993-3-2:2006

Ämnesområden

Tekniska aspekter (91.010.30) Skorstenar, schakt, kanaler (91.060.40) Metallkonstruktioner (91.080.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Stål- och aluminiumkonstruktioner samt samverkanskonstruktioner i stål och betong, SIS/TK 188

Internationell titel: Eurocode 3: Design of steel structures - Part 3-2: Towers, masts and chimneys - Chimneys

Artikelnummer: STD-24039

Utgåva: 1

Fastställd: 1998-11-20

Antal sidor: 43

Ersätts av: SS-EN 1993-3-2:2006 , SS-EN 1993-3-2:2006