Standard Svensk standard · SS-EN 1993-5:2007/AC:2009

Eurokod 3: Dimensionering av stålkonstruktioner - Del 5: Pålar och spont

Status: Gällande

Ämnesområden

Tekniska aspekter (91.010.30) Eurokod 3, Stålkonstruktioner (91.070.03) Eurokod, bro (91.070.60) Eurokod, övrigt (91.070.80) Stålkonstruktioner (91.080.13)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Stål- och aluminiumkonstruktioner samt samverkanskonstruktioner i stål och betong, SIS/TK 188

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-69762

Utgåva: 1

Fastställd: 2009-05-25

Antal sidor: 16

Korrigerar: SS-EN 1993-5:2007 , SS-EN 1993-5:2007