Standard Svensk standard · SS-EN 1993-5:2007

Eurokod 3: Dimensionering av stålkonstruktioner - Del 5: Pålar och spont

Status: Gällande · Korrigeras av: SS-EN 1993-5:2007/AC:2009

Denna standard ingår i vårt avtal med Boverket gällande förbetalda Eurokoder, följ länken nedan och se om du omfattas av det avtalet.

Ta del av de svenska eurokoderna >>


EN 1993-5 ger principer och tillämpningsregler för dimensionering av bärande stålpålar och stålspont.

Den ger även exempel på detaljutformning vid grundläggning och för spontväggskonstruktioner.

Den gäller för:

  • grundläggningar med stålpålar för byggnader och anläggningar på land och över vatten
  • provisoriska eller permanenta bärverk som krävs för att utföra pålningsarbeten
  • provisoriska eller permanenta spontväggar uppbyggda av stålspont, samt alla typer av kombinerade spontväggar.
Omfattning
(1) EN 1993-5 ger principer och tillämpningsregler för dimensionering av bärande stålpålar och stålspont. (2) Den ger även exempel på detaljutformning vid grundläggning och för spontväggskonstruktioner. (3) Den gäller för: — grundläggningar med stålpålar för byggnader och anläggningar på land och över vatten, — provisoriska eller permanenta bärverk som krävs för att utföra pålningsarbeten; — provisoriska eller permanenta spontväggar uppbyggda av stålspont, samt alla typer av kombinerade spontväggar. (4) Den gäller inte för: — offshore-plattformar; — dykdalb. (5) EN 1993-5 innehåller även tillämpningsregler för betongfyllda stålpålar.

Ämnesområden

Tekniska aspekter (91.010.30) Eurokod 3, Stålkonstruktioner (91.070.03) Eurokod, bro (91.070.60) Eurokod, övrigt (91.070.80) Stålkonstruktioner (91.080.13)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Stål- och aluminiumkonstruktioner samt samverkanskonstruktioner i stål och betong, SIS/TK 188

Internationell titel: Eurocode 3: Design of steel structures - Part 5: Piling

Artikelnummer: STD-74770

Utgåva: 1

Fastställd: 2007-03-07

Antal sidor: 96

Finns även på: SS-EN 1993-5:2007

Ersätter: SS-ENV 1993-5