Standard Svensk standard · SS-EN 1993-5:2007

Eurokod 3: Dimensionering av stålkonstruktioner - Del 5: Pålar och spont

Status: Gällande

· Korrigeras av: SS-EN 1993-5:2007/AC:2009
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1993-5:2007

Eurokod 3: Dimensionering av stålkonstruktioner - Del 5: Pålar och spont
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 570 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 570 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 512 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Denna standard ingår i vårt avtal med Boverket gällande förbetalda Eurokoder, följ länken nedan och se om du omfattas av det avtalet.

Ta del av de svenska eurokoderna >>


EN 1993-5 ger principer och tillämpningsregler för dimensionering av bärande stålpålar och stålspont.

Den ger även exempel på detaljutformning vid grundläggning och för spontväggskonstruktioner.

Den gäller för:

  • grundläggningar med stålpålar för byggnader och anläggningar på land och över vatten
  • provisoriska eller permanenta bärverk som krävs för att utföra pålningsarbeten
  • provisoriska eller permanenta spontväggar uppbyggda av stålspont, samt alla typer av kombinerade spontväggar.
Omfattning
(1) EN 1993-5 ger principer och tillämpningsregler för dimensionering av bärande stålpålar och stålspont.


(2) Den ger även exempel på detaljutformning vid grundläggning och för spontväggskonstruktioner.


(3) Den gäller för:

— grundläggningar med stålpålar för byggnader och anläggningar på land och över vatten,

— provisoriska eller permanenta bärverk som krävs för att utföra pålningsarbeten;

— provisoriska eller permanenta spontväggar uppbyggda av stålspont, samt alla typer av kombinerade spontväggar.


(4) Den gäller inte för:

— offshore-plattformar;

— dykdalb.


(5) EN 1993-5 innehåller även tillämpningsregler för betongfyllda stålpålar.

Ämnesområden

Tekniska aspekter (91.010.30) Eurokod 3, Stålkonstruktioner (91.070.03) Eurokod, bro (91.070.60) Eurokod, övrigt (91.070.80) Stålkonstruktioner (91.080.13)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1993-5:2007

Eurokod 3: Dimensionering av stålkonstruktioner - Del 5: Pålar och spont
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 570 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 570 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 512 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Stål- och aluminiumkonstruktioner samt samverkanskonstruktioner i stål och betong, SIS/TK 188

Internationell titel: Eurocode 3: Design of steel structures - Part 5: Piling

Artikelnummer: STD-74770

Utgåva: 1

Fastställd: 2007-03-07

Antal sidor: 96

Finns även på: SS-EN 1993-5:2007

Ersätter: SS-ENV 1993-5