Standard Swedish standard · SS-EN 1993-5:2007

Eurocode 3: Design of steel structures - Part 5: Piling

Status: Valid · Corrected by: SS-EN 1993-5:2007/AC:2009

Scope
(1) EN 1993-5 ger principer och tillämpningsregler för dimensionering av bärande stålpålar och stålspont. (2) Den ger även exempel på detaljutformning vid grundläggning och för spontväggskonstruktioner. (3) Den gäller för: — grundläggningar med stålpålar för byggnader och anläggningar på land och över vatten, — provisoriska eller permanenta bärverk som krävs för att utföra pålningsarbeten; — provisoriska eller permanenta spontväggar uppbyggda av stålspont, samt alla typer av kombinerade spontväggar. (4) Den gäller inte för: — offshore-plattformar; — dykdalb. (5) EN 1993-5 innehåller även tillämpningsregler för betongfyllda stålpålar.

Subjects

Technical aspects Eurocode 3, Design of steel structures Eurocodes, bridge Eurocodes, others Steel structures


Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Bygg och anläggning

International title: Eurocode 3: Design of steel structures - Part 5: Piling

Article no: STD-74770

Edition: 1

Approved: 3/7/2007

No of pages: 96

Also available in: SS-EN 1993-5:2007

Replaces: SS-ENV 1993-5