Standard Svensk standard · SS-ENV 1993-5

Stålkonstruktioner - Dimensionering - Eurocode 3 - Del 5: Pålning

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 1993-5:2007 , SS-EN 1993-5:2007

Ämnesområden

Tekniska aspekter (91.010.30) Metallkonstruktioner (91.080.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Bygg och anläggning

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-24040

Utgåva: 1

Fastställd: 1998-11-20

Antal sidor: 163

Ersätts av: SS-EN 1993-5:2007 , SS-EN 1993-5:2007