Standard Svensk standard · SS-EN 1994-2:2005

Eurokod 4 - Dimensionering av samverkanskonstruktioner i stål och betong - Del 2: Broar

Status: Gällande

Denna standard ingår i vårt avtal med Boverket gällande förbetalda Eurokoder, följ länken nedan och se om du omfattas av det avtalet.
https://www.sis.se/avtal-boverket/

Eurokod 4 gäller för dimensionering av bärverk och bärverksdelar med samverkan i byggnader och anläggningar. Den uppfyller principer och krav avseende säkerhet och brukbarhet för bärverk samt grunderna för deras dimensionering och verifiering som ges i EN 1990 – Grundläggande dimensioneringsregler för bärande konstruktioner. 

Eurokod 4 behandlar endast krav på bärförmåga, brukbarhet, beständighet och bärförmåga vid brand för samverkanskonstruktioner. Andra krav, t.ex. avseende värmeisolering eller ljudisolering behandlas inte.

Omfattning
(1) Eurokod 4 gäller för dimensionering av bärverk och bärverksdelar med samverkan i byggnader och anläggningar. Den uppfyller principer och krav avseende säkerhet och brukbarhet för bärverk samt grunderna för deras dimensionering och verifiering som ges i EN 1990 – Grundläggande dimensioneringsregler för bärande konstruktioner. (2) Eurokod 4 behandlar endast krav på bärförmåga, brukbarhet, beständighet och bärförmåga vid brand för samverkanskonstruktioner. Andra krav, t ex avseende värmeisolering eller ljudisolering behandlas inte.

Ämnesområden

Tekniska aspekter (91.010.30) Eurokod 4, Samverkanskonstruktioner i stål och betong (91.070.04) Eurokod, bro (91.070.60) Stålkonstruktioner (91.080.13) Betongkonstruktioner (91.080.40) Brobyggnad (93.040)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Oförstörande provning, SIS/TK 125

Internationell titel: Eurocode 4 - Design of composite steel and concrete structures - Part 2: General rules and rules for bridges

Artikelnummer: STD-68884

Utgåva: 1

Fastställd: 2005-10-21

Antal sidor: 100

Finns även på: SS-EN 1994-2:2005