Standard Swedish standard · SS-EN 1994-2:2005

Eurocode 4 - Design of composite steel and concrete structures - Part 2: General rules and rules for bridges

Status: Valid

Scope
(1) Eurokod 4 gäller för dimensionering av bärverk och bärverksdelar med samverkan i byggnader och anläggningar. Den uppfyller principer och krav avseende säkerhet och brukbarhet för bärverk samt grunderna för deras dimensionering och verifiering som ges i EN 1990 – Grundläggande dimensioneringsregler för bärande konstruktioner. (2) Eurokod 4 behandlar endast krav på bärförmåga, brukbarhet, beständighet och bärförmåga vid brand för samverkanskonstruktioner. Andra krav, t ex avseende värmeisolering eller ljudisolering behandlas inte.

Subjects

Technical aspects (91.010.30) Eurocode 4, Design of composite steel and concrete structures (91.070.04) Eurocodes, bridge (91.070.60) Steel structures (91.080.13) Concrete structures (91.080.40) Bridge construction (93.040)


Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Bygg och anläggning

International title:

Article no: STD-68884

Edition: 1

Approved: 10/21/2005

No of pages: 100

Also available in: SS-EN 1994-2:2005