Standard Swedish standard · SS-EN 1994-2:2005

Eurocode 4 - Design of composite steel and concrete structures - Part 2: General rules and rules for bridges

Status: Valid

Scope
(1) Eurokod 4 gäller för dimensionering av bärverk och bärverksdelar med samverkan i byggnader och anläggningar. Den uppfyller principer och krav avseende säkerhet och brukbarhet för bärverk samt grunderna för deras dimensionering och verifiering som ges i EN 1990 – Grundläggande dimensioneringsregler för bärande konstruktioner. (2) Eurokod 4 behandlar endast krav på bärförmåga, brukbarhet, beständighet och bärförmåga vid brand för samverkanskonstruktioner. Andra krav, t ex avseende värmeisolering eller ljudisolering behandlas inte.

Subjects

Technical aspects Eurocode 4, Design of composite steel and concrete structures Eurocodes, bridge Steel structures Concrete structures Bridge construction


Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Bygg och anläggning

International title: Eurocode 4 - Design of composite steel and concrete structures - Part 2: General rules and rules for bridges

Article no: STD-68884

Edition: 1

Approved: 10/21/2005

No of pages: 100

Also available in: SS-EN 1994-2:2005