Standard Svensk standard · SS-EN 1993-1-7:2007

Eurokod 3 : Dimensionering av stålkonstruktioner - Del 1-7: Plana plåtkonstruktioner med transversallast

Status: Gällande

· Korrigeras av: SS-EN 1993-1-7:2007/AC:2009
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1993-1-7:2007

Eurokod 3 : Dimensionering av stålkonstruktioner - Del 1-7: Plana plåtkonstruktioner med transversallast
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 731 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Denna standard ingår i vårt avtal med Boverket gällande förbetalda Eurokoder, följ länken nedan och se om du omfattas av det avtalet.

Ta del av de svenska eurokoderna >>


SS- EN 1993-1-7 ger dimensioneringsregler för konstruktion av oavstyvade och avstyvade plåtar som ingår i plåtkonstruktioner som silos, cisterner och behållare som är belastade med laster ut ur planet. Den är avsedd att användas tillsammans med EN 1993-1-1 och relevanta tillämpningsstandarder. 

I detta dokument definieras dimensioneringsvärden för bärförmåga: partialkoefficienter för bärförmåga kan hämtas från nationella bilagor till relevanta tillämpningsstandarder. Rekommenderade värden ges i de relevanta tillämpningsstandarderna. 

Denna standard behandlar dimensioneringskrav för brottgränstillstånd för:
— plastisk kollaps;
— cyklisk plasticering;
— buckling;
— utmattning. 

Regler för bärverkets jämvikt (glidning, lyftning, stjälpning) ingår inte i denna standard, men behandlas i EN 1993-1-1. Särskilda överväganden för specifika tillämpningar kan återfinnas i de relevanta tillämpnings-delarna av EN 1993. 

Reglerna i denna standard avser komponenter i plåtkonstruktioner som kan vara avstyvade eller oavstyvade. Dessa komponenter kan vara enskilda plåtar eller utgöra delar av en plåtkonstruktion. De är belastade med laster ut ur planet. 

För verifiering av oavstyvade och avstyvade plåtkonstruktioner belastade med laster i plåtens plan hänvisas till EN 1993-1-5. I EN 1993-1-7 ges regler för interaktion mellan effekter av laster i planet respektive ut ur planet.

För dimensionering av kallformade profiler och profilerad plåt hänvisas till EN 1993-1-3.

Det temperaturintervall inom vilket reglerna i denna standard kan tillämpas anges i de relevanta tillämp-ningsdelarna av EN 1993. 

Reglerna i denna standard avser bärverk tillverkade och uppförda i enlighet med utförandeföreskrifterna i EN 1090-2.

Omfattning
(1)P EN 1993-1-7 ger dimensioneringsregler för konstruktion av oavstyvade och avstyvade plåtar som ingår i plåtkonstruktioner som silos, cisterner och behållare som är belastade med laster ut ur planet. Den är av-sedd att användas tillsammans med EN 1993-1-1 och relevanta tillämpningsstandarder.

(2) I detta dokument definieras dimensioneringsvärden för bärförmåga: partialkoefficienter för bärförmåga kan hämtas från nationella bilagor till relevanta tillämpningsstandarder. Rekommenderade värden ges i de relevanta tillämpningsstandarderna.

(3) Denna standard behandlar dimensioneringskrav för brottgränstillstånd för:
— plastisk kollaps;
— cyklisk plasticering;
— buckling;
— utmattning.

(4) Regler för bärverkets jämvikt (glidning, lyftning, stjälpning) ingår inte i denna standard, men behandlas i EN 1993-1-1. Särskilda överväganden för specifika tillämpningar kan återfinnas i de relevanta tillämpnings-delarna av EN 1993.

(5) Reglerna i denna standard avser komponenter i plåtkonstruktioner som kan vara avstyvade eller oavstyvade. Dessa komponenter kan vara enskilda plåtar eller utgöra delar av en plåtkonstruktion. De är belastade med laster ut ur planet.

(6) För verifiering av oavstyvade och avstyvade plåtkonstruktioner belastade med laster i plåtens plan hänvisas till EN 1993-1-5. I EN 1993-1-7 ges regler för interaktion mellan effekter av laster i planet respektive ut ur planet.

(7) För dimensionering av kallformade profiler och profilerad plåt hänvisas till EN 1993-1-3.

(8) Det temperaturintervall inom vilket reglerna i denna standard kan tillämpas anges i de relevanta tillämp-ningsdelarna av EN 1993.

(9) Reglerna i denna standard avser bärverk tillverkade och uppförda i enlighet med utförandeföreskrifterna i EN 1090-2.

Ämnesområden

Tekniska aspekter (91.010.30) Eurokod 3, Stålkonstruktioner (91.070.03) Eurokod, övrigt (91.070.80) Stålkonstruktioner (91.080.13)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1993-1-7:2007

Eurokod 3 : Dimensionering av stålkonstruktioner - Del 1-7: Plana plåtkonstruktioner med transversallast
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 731 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Stål- och aluminiumkonstruktioner samt samverkanskonstruktioner i stål och betong, SIS/TK 188

Internationell titel: Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-7: Plated structures subject to out of plane loading

Artikelnummer: STD-8014503

Utgåva: 1

Fastställd: 2007-05-04

Antal sidor: 52

Finns även på: SS-EN 1993-1-7:2007

Ersätter: SS-ENV 1993-1-7