Standard Swedish standard · SS-EN 1993-1-7:2007

Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-7: Plated structures subject to out of plane loading

Status: Valid · Corrected by: SS-EN 1993-1-7:2007/AC:2009

Scope
(1)P EN 1993-1-7 ger dimensioneringsregler för konstruktion av oavstyvade och avstyvade plåtar som ingår i plåtkonstruktioner som silos, cisterner och behållare som är belastade med laster ut ur planet. Den är av-sedd att användas tillsammans med EN 1993-1-1 och relevanta tillämpningsstandarder. (2) I detta dokument definieras dimensioneringsvärden för bärförmåga: partialkoefficienter för bärförmåga kan hämtas från nationella bilagor till relevanta tillämpningsstandarder. Rekommenderade värden ges i de relevanta tillämpningsstandarderna. (3) Denna standard behandlar dimensioneringskrav för brottgränstillstånd för: — plastisk kollaps; — cyklisk plasticering; — buckling; — utmattning. (4) Regler för bärverkets jämvikt (glidning, lyftning, stjälpning) ingår inte i denna standard, men behandlas i EN 1993-1-1. Särskilda överväganden för specifika tillämpningar kan återfinnas i de relevanta tillämpnings-delarna av EN 1993. (5) Reglerna i denna standard avser komponenter i plåtkonstruktioner som kan vara avstyvade eller oavstyvade. Dessa komponenter kan vara enskilda plåtar eller utgöra delar av en plåtkonstruktion. De är belastade med laster ut ur planet. (6) För verifiering av oavstyvade och avstyvade plåtkonstruktioner belastade med laster i plåtens plan hänvisas till EN 1993-1-5. I EN 1993-1-7 ges regler för interaktion mellan effekter av laster i planet respektive ut ur planet. (7) För dimensionering av kallformade profiler och profilerad plåt hänvisas till EN 1993-1-3. (8) Det temperaturintervall inom vilket reglerna i denna standard kan tillämpas anges i de relevanta tillämp-ningsdelarna av EN 1993. (9) Reglerna i denna standard avser bärverk tillverkade och uppförda i enlighet med utförandeföreskrifterna i EN 1090-2.

Subjects

Technical aspects (91.010.30) Eurocode 3, Design of steel structures (91.070.03) Eurocodes, others (91.070.80) Steel structures (91.080.13)


Product information

Language: Swedish

Written by: SIS

International title:

Article no: STD-8014503

Edition: 1

Approved: 5/4/2007

No of pages: 52

Also available in: SS-EN 1993-1-7:2007

Replaces: SS-ENV 1993-1-7