Standard Svensk standard · SS-EN 1993-1-4:2006

Eurokod 3: Dimensionering av stålkonstruktioner - Del 1-4: Rostfritt stål

Status: Gällande · Tillägg: SS-EN 1993-1-4:2006/A1:2015 , SS-EN 1993-1-4:2006/A1:2015 , SS-EN 1993-1-4:2006/A2:2021

Denna standard ingår i vårt avtal med Boverket gällande förbetalda Eurokoder, följ länken nedan och se om du omfattas av det avtalet.

Ta del av de svenska eurokoderna >>


Denna del 1-4 av EN 1993 ger kompletterande regler för dimensionering av byggnader och anläggningar som utvidgar och modifierar tillämpningen av EN 1993-1-1, EN 1993-1-3, EN 1993-1-5 och EN 1993-1-8 till austenitiska, austentiskt-ferritiska (duplexa) och ferritiska rostfria stål.

ANM. 1 Information om rostfria ståls beständighet ges i bilaga A.

ANM. 2 Utförande av bärverk i rostfritt stål täcks av EN 1090.

ANM. 3 Riktlinjer för ytterligare behandling, inklusive värmebehandling, ges i EN 10088.

Omfattning
(1) Denna del 1-4 av EN 1993 ger kompletterande regler för dimensionering av byggnader och anläggning-ar som utvidgar och modifierar tillämpningen av EN 1993-1-1, EN 1993-1-3, EN 1993-1-5 och EN 1993-1-8 till austenitiska, austentiskt-ferritiska (duplexa) och ferritiska rostfria stål. ANM. 1 Information om rostfria ståls beständighet ges i bilaga A. ANM. 2 Utförande av bärverk i rostfritt stål täcks av EN 1090. ANM. 3 Riktlinjer för ytterligare behandling, inklusive värmebehandling, ges i EN 10088.

Ämnesområden

Tekniska aspekter (91.010.30) Eurokod 3, Stålkonstruktioner (91.070.03) Eurokod, bro (91.070.60) Eurokod, övrigt (91.070.80) Stålkonstruktioner (91.080.13)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Stål- och aluminiumkonstruktioner samt samverkanskonstruktioner i stål och betong, SIS/TK 188

Internationell titel: Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-4: General rules - Supplementary rules for stainless steels

Artikelnummer: STD-66460

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-11-06

Antal sidor: 48

Finns även på: SS-EN 1993-1-4:2006

Ersätter: SS-ENV 1993-1-4