Standard Swedish standard · SS-EN 1993-1-4:2006

Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-4: General rules - Supplementary rules for stainless steels

Status: Valid · Amended by: SS-EN 1993-1-4:2006/A1:2015 , SS-EN 1993-1-4:2006/A1:2015

Scope
(1) Denna del 1-4 av EN 1993 ger kompletterande regler för dimensionering av byggnader och anläggning-ar som utvidgar och modifierar tillämpningen av EN 1993-1-1, EN 1993-1-3, EN 1993-1-5 och EN 1993-1-8 till austenitiska, austentiskt-ferritiska (duplexa) och ferritiska rostfria stål. ANM. 1 Information om rostfria ståls beständighet ges i bilaga A. ANM. 2 Utförande av bärverk i rostfritt stål täcks av EN 1090. ANM. 3 Riktlinjer för ytterligare behandling, inklusive värmebehandling, ges i EN 10088.

Subjects

Technical aspects Eurocode 3, Design of steel structures Eurocodes, bridge Eurocodes, others Steel structures


Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Bygg och anläggning

International title: Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-4: General rules - Supplementary rules for stainless steels

Article no: STD-66460

Edition: 1

Approved: 11/6/2006

No of pages: 48

Also available in: SS-EN 1993-1-4:2006

Replaces: SS-ENV 1993-1-4