Standard Swedish standard · SS-EN 1993-1-4:2006/A2:2021

Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-4: General rules - Supplementary rules for stainless steels

Status: Valid

Scope
(1) Denna del 1-4 av EN 1993 ger kompletterande regler för dimensionering av byggnader och anläggning-ar som utvidgar och modifierar tillämpningen av EN 1993-1-1, EN 1993-1-3, EN 1993-1-5 och EN 1993-1-8 till austenitiska, austentiskt-ferritiska (duplexa) och ferritiska rostfria stål. ANM. 1 Information om rostfria ståls beständighet ges i bilaga A. ANM. 2 Utförande av bärverk i rostfritt stål täcks av EN 1090. ANM. 3 Riktlinjer för ytterligare behandling, inklusive värmebehandling, ges i EN 10088.

Subjects

Technical aspects (91.010.30) General (91.040.01) Eurocode 3, Design of steel structures (91.070.03) Eurocodes, bridge (91.070.60) Eurocodes, others (91.070.80) Metal structures (91.080.10) Steel structures (91.080.13)


Product information

Language: English

Written by: Std Samhäll

International title:

Article no: STD-80026991

Edition: 1

Approved: 1/7/2021

No of pages: 12

Amendment: SS-EN 1993-1-4:2006 , SS-EN 1993-1-4:2006